Nyheter

Nyheter

Aktualiteter

Kraftsamling i Småland

2020-04-03

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med tio miljoner kronor till tre initiativ som ska mildra effekterna av coronakrisen för de många äldre i Småland och för människor i branscher som drabbas särskilt hårt.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2020-02-25

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 130 miljoner kronor till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för vår miljö.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

2019-06-20

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

2019-06-06

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2019-04-11

Läs mer

122 miljoner kronor till enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården

2019-04-01

Årets beslut om forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting/regioner

Läs mer

Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

2018-12-06

Läs mer

Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-08-31

Läs mer

Trivselbussar för äldre

2018-06-04

Läs mer

Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

2018-06-04

Läs mer

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-04-13

Läs mer

Beviljade forskningsanslag 2018

2018-04-04

Läs mer

Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2018-03-27

Läs mer

Bättre livskvalitet för äldre

2018-02-01

Läs mer

Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad har somnat in

2018-01-28

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

2017-06-26

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

2017-06-22

Läs mer

Resultat av verksamheten 2016

2017-06-21

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

2017-03-31

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner kronor till medicin- och entreprenörskapsprojekt.

Läs mer

Öppna utlysningar 2017, 2018

2017-01-03

Läs mer

Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

2016-12-01

Läs mer

En bättre miljö

2016-11-01

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2015

2016-11-01

Läs mer

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Cancervård

2016-11-01

Läs mer

Utlysning av forskningsanslag i september 2016

2016-11-01

Läs mer

Ökad livskvalitet bland äldre

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Tillsammans vid livets slut

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2014

2016-11-01

Läs mer