Nyheter

Nyheter

Aktualiteter

Familjen Kamprads stiftelse firar tio år

2021-11-08

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano. I år firar stiftelsen tio år. Vi uppmärksammar detta med en kunskapsdag den 9 november på Växjö Konserthus.

Läs mer

Beslut om projekt som går vidare till steg 2 i vår årliga forskningsutlysning meddelas den 15 november 2021

2021-11-03

Läs mer

Det goda åldrandet

2021-10-12

Möt ett av stiftelsens egna programinitiativ, inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse, där vi stödjer insatser som på ett tydligt, direkt och kostnadseffektivt sätt gör skillnad för äldre.

Läs mer

Öppen utlysning

2021-05-04

Ansökningsprocessen är indelad i två steg och steg 1 är öppet från 30 augusti till 30 september 2021.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2021-02-16

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse delar ut 164 miljoner kronor till förbättrad livskvalitet för äldre.

Läs mer

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

2021-02-16

5 miljoner kronor för att möjliggöra ett svenskt deltagande i den nordiska forskarskolan i innovation och entreprenörskap.

Läs mer

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Mobila röntgenmaskiner i gåva till Småland

2020-09-25

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar tre mobila röntgenmaskiner med tillhörande bil i gåva till landstingsregionerna i Småland.

Läs mer

Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap i Norrlands inland

2020-09-09

Ny rapport om entreprenörskap i Norrlands inland.

Läs mer

Sök anslag för äldreforskning

2020-07-03

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande.

Läs mer

Youth Up North

2020-06-26

Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse tar initiativ för att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande lands­bygd i Norrland.

Läs mer

Bidrag till ett bättre liv för behövande äldre

2020-06-03

Bidrag delas ut till kommuner, ideella föreningar samt organisationer med allmännyttig verksamhet och som verkar i Småland.

Läs mer

100 miljoner kronor till att utveckla norrländska företag

2020-05-19

NorrlandsNavet är ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år.

Läs mer

Kraftsamling i Småland

2020-04-03

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor till fyra initiativ som ska mildra effekterna av coronakrisen för de många äldre i Småland och för människor i branscher som drabbas särskilt hårt.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2020-02-25

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 130 miljoner kronor till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för vår miljö.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Familjen Kamprads stiftelse och Hugo Stenbeck stiftelse i samarbete för att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrlands inland.

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

2019-06-20

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

2019-06-06

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Komplexa miljöproblem kräver nya lösningar.

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2019-04-11

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer

122 miljoner kronor till enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården

2019-04-01

Årets beslut om forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting/regioner

Läs mer

Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

2018-12-06

Stiftelsen beviljar 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om smarta elnät.

Läs mer

Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-08-31

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Medicin/hälsa för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården.

Läs mer

Trivselbussar för äldre

2018-06-04

Stiftelsen initierar "Trivselbussar" - ett projekt som handlar om att ge äldre möjlighet till gruppresor med buss.

Läs mer

Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

2018-06-04

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om bidrag till projekt som främjar äldres livskvalitet.

Läs mer

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-04-13

Stiftelsens kommande forskningsutlysning inom området medicin/hälsa.

Läs mer

Beviljade forskningsanslag 2018

2018-04-04

Familjen Kamprads stiftelse har under 2018 delat ut 140 miljoner kronor till miljöforskning och äldreforskning.

Läs mer

Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2018-03-27

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer

Bättre livskvalitet för äldre

2018-02-01

Stiftelsen utlyser bidrag inom ändamålet "social hjälpverksamhet för behövande äldre".

Läs mer

Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad har somnat in

2018-01-28

Det är med stor sorg styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse meddelar att vår stiftare och styrelseledamot Ingvar Kamprad somnat in den 27 januari. Ingvar Kamprad blev 91 år.

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

2017-06-26

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre.

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

2017-06-22

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Hållbara produkt- och processkedjor.

Läs mer

Resultat av verksamheten 2016

2017-06-21

Familjen Kamprads stiftelse har under 2016 beviljat 116 miljoner kronor till forskning, utbildning och social hjälpverksamhet för äldre.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

2017-03-31

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner kronor till medicin- och entreprenörskapsprojekt.

Läs mer

Öppna utlysningar 2017, 2018

2017-01-03

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning och utbildning. På vår hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering.

Läs mer

Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

2016-12-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 29 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.

Läs mer

En bättre miljö

2016-11-01

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt som ska bidra till en bättre miljö.

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

2016-11-01

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt för att förbättra villkoren för att leva och verka på landsbygden.

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2015

2016-11-01

Familjen Kamprads stiftelse har sedan starten finansierat cirka 140 projekt.

Läs mer

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

2016-11-01

Stiftelsen kan lämna bidrag till projekt som förbättrar äldres livskvalitet.

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Stiftelsen fortsätter sin satsning att som nationell partner stödja organisationen Ung Företagsamhet (UF) för att främja företagande bland ungdomar.

Läs mer

Cancervård

2016-11-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om forskningsanslag till 19 projekt inom området cancervård.

Läs mer

Utlysning av forskningsanslag i september 2016

2016-11-01

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom följande områden: Effektivisering av hälso- och sjukvården samt Integration av nyanlända.

Läs mer

Ökad livskvalitet bland äldre

2016-11-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 32 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att under fem år stödja organisationen Ung Företagsamhet (UF).

Läs mer

Tillsammans vid livets slut

2016-11-01

Stiftelsen fortsätter sin satsning på att stödja utbildning och forskning i palliativ vård.

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2014

2016-11-01

Sedan starten har Familjen Kamprads stiftelse finansierat cirka 100 projekt.

Läs mer