Nyheter

Nyheter

Aktualiteter

Beslut om årets forskningsanslag

2020-02-25

130 miljoner kronor till nya lösningar på komplexa miljöutmaningar

Läs mer

Utlysning för hjälpverksamhet för behövande äldre

2020-02-14

Sök bidrag som gör skillnad för äldres livskvalitet. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Familjen Kamprads stiftelse och Hugo Stenbeck stiftelse i samarbete för att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrlands inland

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

2019-06-20

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

2019-06-06

Vår utlysning öppnar den 12 augusti och stänger den 12 september kl. 16.00, 2019

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2019-04-11

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018.

Läs mer

122 miljoner kronor till enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården

2019-04-01

Årets beslut om forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting/regioner

Läs mer

Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

2018-12-06

Stiftelsen beviljar 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om smarta elnät

Läs mer

Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-08-31

Utlysningen är öppen för forskare vid universitet/högskolor, forskningsinstitut och forskningsverksamma kliniker vid landsting/regioner

Läs mer

Trivselbussar för äldre

2018-06-04

Stiftelsen initierar "Trivselbussar" - ett projekt som handlar om att ge äldre möjlighet till gruppresor med buss.

Läs mer

Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

2018-06-04

36 projekt får bidrag för äldreverksamhet. Stiftelsen delar ut 3,4 miljoner kronor till ideella föreningar och kommuner i Jönköping, Kalmar och Kronobergs län

Läs mer

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-04-13

Stiftelsens kommande forskningsutlysning inom området medicin/hälsa

Läs mer

Beviljade forskningsanslag 2018

2018-04-04

Miljön och äldres livskvalitet i fokus

Läs mer

Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2018-03-27

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018.

Läs mer

Bättre livskvalitet för äldre

2018-02-01

Sök bidrag för projekt som förbättrar äldres livskvalitet. Ideella föreningar och offentliga organisationer med verksamhet för äldre kan ansöka om projektbidrag. Projektet ska ha anknytning till Småland.

Läs mer

Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad har somnat in

2018-01-28

Det är med stor sorg styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse meddelar att vår stiftare och styrelseledamot Ingvar Kamprad somnat in den 27 januari. Ingvar Kamprad blev 91 år.

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

2017-06-26

Resultat ska bidra till att förbättra livskvaliteten inom områden som äldres fysiska hälsa, psykiska välbefinnande, villkor för social gemenskap och förutsättningar för en meningsfull vardag

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

2017-06-22

Resultat ska bidra till en förbättring av produkters och processers samlade bidrag till samhällets hållbarhet.

Läs mer

Resultat av verksamheten 2016

2017-06-21

116 miljoner kronor till forskning, utbildning och social hjälpverksamhet för äldre

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

2017-03-31

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner kronor till medicin- och entreprenörskapsprojekt.

Läs mer

Öppna utlysningar 2017, 2018

2017-01-03

Läs mer

Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

2016-12-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 29 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.

Läs mer

En bättre miljö

2016-11-01

Lorem ipsum

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2015

2016-11-01

Läs mer

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Cancervård

2016-11-01

Läs mer

Utlysning av forskningsanslag i september 2016

2016-11-01

Läs mer

Ökad livskvalitet bland äldre

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Tillsammans vid livets slut

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2014

2016-11-01

Läs mer