Nyheter

Nyheter

Aktualiteter

En bättre miljö & Förbättrad livskvalitet för äldre - ansök om forskningsbidrag i stiftelsens kommande utlysning

2024-06-20

Utlysningen är öppen under perioden 3 september till 1 oktober 2024.

Läs mer

Ledig tjänst

2024-06-19

Just nu söker vi en forskningssekreterare. Välkommen att bli en del av vårt team!

Läs mer

Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2024

2024-05-27

Familjen Kamprads stiftelse stödjer 139 projekt som på olika sätt gör livet bättre för äldre.

Läs mer

SmålandsNavet - utveckling av företagsverksamhet i Småland

2024-04-18

Familjen Kamprads stiftelse satsar 25 mkr under 5 år till ett SmålandsNav.

Läs mer

Ansök om forskningsanslag i stiftelsens öppna utlysning i medicin

2024-04-03

Utlysningen (steg 1) är öppen 2 april till 25 april. Öppen för svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och regioner.

Läs mer

Vårens anslagsbeslut är här! Stiftelsen stödjer entreprenörskapsforskning med 75 miljoner kronor.

2024-03-26

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om årets anslag till entreprenörskapsforskning. 75 miljoner kronor fördelas till 15 projekt.

Läs mer

Ansök i vårens utlysningar

2024-01-29

Våren 2024 öppnar stiftelsen två utlysningar. Välkommen att ansöka hos oss!

Läs mer

Youth Up North: Fem nya kommuner utvalda till storsatsning på ungas inflytande i norra Sverige

2024-01-25

Satsningen Youth Up North förlängs och inleder ett långsiktigt samarbete med fem nya kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Läs mer

100 miljoner till forskning som förbättrar äldres livskvalitet

2023-12-06

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om årets anslag till äldreforskning. 100 miljoner kronor fördelas till 24 projekt.

Läs mer

Det goda åldrandet - föreläsningsserie hösten 2023 och våren 2024

2023-10-21

INBJUDAN till föreläsningsserien "Det goda åldrandet" med maten som tema.

Läs mer

"Tillsammans gör vi varandra bättre", kom och ta del av studien den 15 november kl. 15:30-17.00

2023-10-20

INBJUDAN, digitalt eller på plats i Stockholm kan du ta del av slutsatserna direkt från författarna.

Läs mer

Youth Up North bjuder in kommuner i Norrbotten och Västerbotten till satsning på ungas delaktighet

2023-09-25

Initiativet Youth Up North förlängs, förnyas och fortsätter arbetet med att öka ungas delaktighet och inflytande i norra Sveriges inland. Nu letar vi efter fem modiga kommuner i Norrbotten och Västerbotten som vill delta i satsningen.

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd - ansök om forskningsbidrag i stiftelsens öppna utlysning

2023-06-22

Utlysningen är öppen under perioden 4 september till 4 oktober. Öppen för svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Läs mer

Bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat

2023-06-03

Stiftelsens finansiering av femåriga miljöforskningsprogram

Läs mer

Beslutade bidrag inom ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

2023-05-30

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja ett nittiotal projekt som på olika sätt bidrar till att förbättra äldres livskvalitet.

Läs mer

Satsningen Youth Up North avslutas med stor summit i Arjeplog

2023-04-18

Våren 2023 avslutas programinitiativet Youth Up North som har verkat för att stärka levande landsbygder i norra Sveriges inland.

Läs mer

Ansök nu - stiftelsen utlyser projektbidrag till området Förbättrad livskvalitet för äldre

2023-04-05

Utlysningen är öppen under perioden 5 april till 4 maj 2023. Öppen för universitet och högskolor, forskningsinstitut och regioner.

Läs mer

Familjen Kamprads stiftelse gör sin enskilt största satsning och stödjer miljö­forskning med 150 miljoner kronor

2023-03-02

Tolv universitet, högskolor och statliga forskningsinstitut står som mottagare för årets bidragsbeslut till miljöforskning.

Läs mer

Stiftelsen lämnar bidrag till Pensionärernas Hus i Växjö kommun

2023-02-08

Bidraget avser inredning av Pensionärernas Hus nya lokal

Läs mer

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

2023-01-31

Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 15 mars 2023. Öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Läs mer

Förbättrad livskvalitet för äldre - ansök om bidrag till forskning i stiftelsens kommande utlysning

2022-12-21

Utlysningen är öppen under perioden 5 april 2023 till 4 maj 2023. Öppen för svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner.

Läs mer

Bidrag till kunskap för att främja psykisk hälsa och minska långvarig smärta

2022-12-07

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 100 miljoner kronor till forskningsprojekt om psykisk ohälsa och långvarig smärta.

Läs mer

Stiftelsen överlämnar aktivitetslådor i gåva till Kronobergs län

2022-12-05

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar aktivitetslådor till äldreboenden i länet. Totalt fördelas 50 aktivitetslådor i ett pilotprojekt.

Läs mer

Tillsammans gör vi varandra bättre

2022-11-01

Idag publiceras rapporten Tillsammans gör vi varandra bättre - en studie om företagsklimatet i Markaryds kommun. En rapport för kunskap om och inspiration till vad man kan göra för att förbättra företagsklimatet i den egna kommunen.

Läs mer

Stiftelsen fortsätter sin satsning på utbildning i demensvård - certifiering av äldreboenden/hemtjänst i Markaryds kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun

2022-10-19

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om 3, 5 miljoner kronor i bidrag för fortsatt satsning på ökad kunskap om demensvård.

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland

2022-07-20

Stiftelsen har inledningsvis valt att arbeta med fyra initiativ som fokuserar på norra Sverige.

Läs mer

Samhällets miljöutmaningar - ansök om bidrag i stiftelsens kommande utlysning

2022-06-22

Utlysningen öppnar den 8 september 2022 för svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Läs mer

Det goda åldrandet - se vårens föreläsningar igen

2022-06-16

Vårens föreläsningsserie inom stiftelsens egna programinitiativ ”Det goda åldrandet” är nu avslutad.

Läs mer

Bidrag till ett bättre liv för behövande äldre

2022-05-30

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja 42 projekt som på olika sätt bidrar till att förbättra äldres livskvalitet.

Läs mer

God och nära vård

2022-05-17

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja ett projektsamarbete mellan Region Kronoberg, Ljungby kommun och Campus Ljungby för god och nära vård. Samarbetet beviljas 3,5 miljoner kronor.

Läs mer

25 miljoner kronor i bidrag till kulturentreprenörskap till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland

2022-04-28

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut 25 miljoner kronor till nytta för kultur- och besöksnäringen i Småland.

Läs mer

Beslut om årets bidrag till entreprenörskapforskning för en levande landsbygd

2022-04-04

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 133 miljoner kronor till projekt som ska stärka entreprenörskap för en levande landsbygd.

Läs mer

Silviahemscertifiering av tre äldre-, vård-, och omsorgsboenden i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun

2022-04-04

Familjen Kamprads stiftelse har 2021 initierat ett pilotprojekt som handlar om att genom utbildning bidra till en bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Läs mer

Det goda åldrandet - föreläsningsserie våren 2022

2022-03-21

Välkommen att delta i ett av stiftelsens egna programinitiativ, inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse.

Läs mer

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2022

2022-01-31

Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 31 mars 2022. Öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Läs mer

Stiftelsens kommande forskningsutlysning öppnar för ansökningar om psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta

2022-01-28

Utlysningen öppnar den 4 april 2022 för alla svenska universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner

Läs mer

Familjen Kamprads stiftelse tio år

2022-01-27

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano. Stiftelsens tioårsjubileum uppmärksammades med en kunskapsdag på Växjö Konserthus.

Läs mer

Elva projekt har valts ut till forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

2021-12-13

Elva projekt har valts för finansiering inom forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Familjen Kamprads stiftelse finansierar projekt om demografi och demokrati - friskt åldrande i en digital värld

Läs mer

Framtida utmaningar i Norden

2021-12-01

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i stort nordiskt forskningsprogram. Ett program för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt.

Läs mer

Familjen Kamprads stiftelse firar tio år

2021-11-08

Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano. I år firar stiftelsen tio år. Vi uppmärksammar detta med en kunskapsdag den 9 november på Växjö Konserthus.

Läs mer

Beslut om projekt som går vidare till steg 2 i vår årliga forskningsutlysning meddelas den 15 november 2021

2021-11-03

Läs mer

Det goda åldrandet

2021-10-12

Möt ett av stiftelsens egna programinitiativ, inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse, där vi stödjer insatser som på ett tydligt, direkt och kostnadseffektivt sätt gör skillnad för äldre.

Läs mer

Öppen utlysning

2021-05-04

Ansökningsprocessen är indelad i två steg och steg 1 är öppet från 30 augusti till 30 september 2021.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2021-02-16

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse delar ut 164 miljoner kronor till förbättrad livskvalitet för äldre.

Läs mer

Nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap

2021-02-16

5 miljoner kronor för att möjliggöra ett svenskt deltagande i den nordiska forskarskolan i innovation och entreprenörskap.

Läs mer

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Mobila röntgenmaskiner i gåva till Småland

2020-09-25

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar tre mobila röntgenmaskiner med tillhörande bil i gåva till landstingsregionerna i Småland.

Läs mer

Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap i Norrlands inland

2020-09-09

Ny rapport om entreprenörskap i Norrlands inland.

Läs mer

Sök anslag för äldreforskning

2020-07-03

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre där forskare och samhällsaktörer med gemensamma krafter bidrar till äldres välbefinnande.

Läs mer

Youth Up North

2020-06-26

Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse tar initiativ för att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande lands­bygd i Norrland.

Läs mer

Bidrag till ett bättre liv för behövande äldre

2020-06-03

Bidrag delas ut till kommuner, ideella föreningar samt organisationer med allmännyttig verksamhet och som verkar i Småland.

Läs mer

100 miljoner kronor till att utveckla norrländska företag

2020-05-19

NorrlandsNavet är ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år.

Läs mer

Kraftsamling i Småland

2020-04-03

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor till fyra initiativ som ska mildra effekterna av coronakrisen för de många äldre i Småland och för människor i branscher som drabbas särskilt hårt.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2020-02-25

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 130 miljoner kronor till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för vår miljö.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Familjen Kamprads stiftelse och Hugo Stenbeck stiftelse i samarbete för att stärka ungas inflytande och delaktighet i Norrlands inland.

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

2019-06-20

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

2019-06-06

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Komplexa miljöproblem kräver nya lösningar.

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2019-04-11

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer

122 miljoner kronor till enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården

2019-04-01

Årets beslut om forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting/regioner

Läs mer

Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

2018-12-06

Stiftelsen beviljar 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om smarta elnät.

Läs mer

Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-08-31

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Medicin/hälsa för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården.

Läs mer

Trivselbussar för äldre

2018-06-04

Stiftelsen initierar "Trivselbussar" - ett projekt som handlar om att ge äldre möjlighet till gruppresor med buss.

Läs mer

Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

2018-06-04

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om bidrag till projekt som främjar äldres livskvalitet.

Läs mer

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-04-13

Stiftelsens kommande forskningsutlysning inom området medicin/hälsa.

Läs mer

Beviljade forskningsanslag 2018

2018-04-04

Familjen Kamprads stiftelse har under 2018 delat ut 140 miljoner kronor till miljöforskning och äldreforskning.

Läs mer

Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2018-03-27

Ingvar Kamprads testamente lämnades in till Växjö tingsrätt den 13 mars 2018. Hälften av tillgångarna tillfaller Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer

Bättre livskvalitet för äldre

2018-02-01

Stiftelsen utlyser bidrag inom ändamålet "social hjälpverksamhet för behövande äldre".

Läs mer

Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad har somnat in

2018-01-28

Det är med stor sorg styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse meddelar att vår stiftare och styrelseledamot Ingvar Kamprad somnat in den 27 januari. Ingvar Kamprad blev 91 år.

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

2017-06-26

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Förbättrad livskvalitet för äldre.

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

2017-06-22

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom området Hållbara produkt- och processkedjor.

Läs mer

Resultat av verksamheten 2016

2017-06-21

Familjen Kamprads stiftelse har under 2016 beviljat 116 miljoner kronor till forskning, utbildning och social hjälpverksamhet för äldre.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

2017-03-31

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner kronor till medicin- och entreprenörskapsprojekt.

Läs mer

Öppna utlysningar 2017, 2018

2017-01-03

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja forskning och utbildning. På vår hemsida publiceras öppna utlysningar då det är möjligt att ansöka om finansiering.

Läs mer

Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

2016-12-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 29 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.

Läs mer

En bättre miljö

2016-11-01

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt som ska bidra till en bättre miljö.

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

2016-11-01

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om anslag till elva projekt för att förbättra villkoren för att leva och verka på landsbygden.

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2015

2016-11-01

Familjen Kamprads stiftelse har sedan starten finansierat cirka 140 projekt.

Läs mer

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

2016-11-01

Stiftelsen kan lämna bidrag till projekt som förbättrar äldres livskvalitet.

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Stiftelsen fortsätter sin satsning att som nationell partner stödja organisationen Ung Företagsamhet (UF) för att främja företagande bland ungdomar.

Läs mer

Cancervård

2016-11-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om forskningsanslag till 19 projekt inom området cancervård.

Läs mer

Utlysning av forskningsanslag i september 2016

2016-11-01

Stiftelsen utlyser anslag till projekt inom följande områden: Effektivisering av hälso- och sjukvården samt Integration av nyanlända.

Läs mer

Ökad livskvalitet bland äldre

2016-11-01

Stiftelsens styrelse har beslutat om bidrag till 32 projekt inom ramen för stiftelsens ändamål ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”.

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att under fem år stödja organisationen Ung Företagsamhet (UF).

Läs mer

Tillsammans vid livets slut

2016-11-01

Stiftelsen fortsätter sin satsning på att stödja utbildning och forskning i palliativ vård.

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2014

2016-11-01

Sedan starten har Familjen Kamprads stiftelse finansierat cirka 100 projekt.

Läs mer