Nyheter

Nyheter

Aktualiteter

Nyfiken på entreprenörskap?

2020-12-03

Läs mer

Mobila röntgenmaskiner i gåva till Småland

2020-09-25

Läs mer

Maskrosföretag - en studie av entreprenörskap i Norrlands inland

2020-09-09

Läs mer

Sök anslag för äldreforskning

2020-07-03

Läs mer

Youth Up North

2020-06-26

Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse tar initiativ för att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande lands­bygd i Norrland.

Läs mer

Bidrag till ett bättre liv för behövande äldre

2020-06-03

Bidrag delas ut till kommuner, ideella föreningar samt organisationer med allmännyttig verksamhet och som verkar i Småland.

Läs mer

100 miljoner kronor till att utveckla norrländska företag

2020-05-19

NorrlandsNavet är ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år.

Läs mer

Kraftsamling i Småland

2020-04-03

Familjen Kamprads stiftelse bidrar med 16 miljoner kronor till fyra initiativ som ska mildra effekterna av coronakrisen för de många äldre i Småland och för människor i branscher som drabbas särskilt hårt.

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag

2020-02-25

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 130 miljoner kronor till projekt som leder till nya lösningar med direkt nytta för vår miljö.

Läs mer

Stiftelsen stödjer initiativ om unga i glesbygd och med fokus på Norrlands inland

2020-01-29

Läs mer

Fortsatt stöd med 7,5 miljoner kronor per år 2019-2023 till Ung Företagsamhet

2019-09-04

Yrkesprogram, landsbygdskommuner och Norrland prioriteras i stiftelsens femåriga satsning

Läs mer

Läs vår kunskapsöversikt - Entreprenörskap för en levande landsbygd

2019-06-20

15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. Redaktör är Karl Wennberg.

Läs mer

Sök anslag för miljöprojekt i årets utlysning

2019-06-06

Läs mer

Utveckling av företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2019-04-11

Läs mer

122 miljoner kronor till enklare lösningar på komplexa problem i sjukvården

2019-04-01

Årets beslut om forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting/regioner

Läs mer

Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

2018-12-06

Läs mer

Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-08-31

Läs mer

Trivselbussar för äldre

2018-06-04

Läs mer

Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

2018-06-04

Läs mer

Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

2018-04-13

Läs mer

Beviljade forskningsanslag 2018

2018-04-04

Läs mer

Företagsverksamhet i Norrland med anledning av testamente

2018-03-27

Läs mer

Bättre livskvalitet för äldre

2018-02-01

Läs mer

Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad har somnat in

2018-01-28

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Livskvalitet för äldre

2017-06-26

Läs mer

Årets forskningsutlysning är öppen: Hållbara produkt- och processkedjor

2017-06-22

Läs mer

Resultat av verksamheten 2016

2017-06-21

Läs mer

Beslut om årets forskningsanslag till universitet, högskolor och landsting

2017-03-31

Familjen Kamprads stiftelse har vid sitt styrelsesammanträde beslutat att dela ut närmare 80 miljoner kronor till medicin- och entreprenörskapsprojekt.

Läs mer

Öppna utlysningar 2017, 2018

2017-01-03

Läs mer

Beviljade bidrag till förbättrad livskvalitet bland äldre

2016-12-01

Läs mer

En bättre miljö

2016-11-01

Läs mer

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2015

2016-11-01

Läs mer

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till projekt inom ändamålet "Hjälpverksamhet bland behövande äldre"

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Cancervård

2016-11-01

Läs mer

Utlysning av forskningsanslag i september 2016

2016-11-01

Läs mer

Ökad livskvalitet bland äldre

2016-11-01

Läs mer

Ung Företagsamhet

2016-11-01

Läs mer

Tillsammans vid livets slut

2016-11-01

Läs mer

Resultat av vår verksamhet 2014

2016-11-01

Läs mer