Tillsammans gör vi varandra bättre

Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm har på uppdrag av styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse skrivit en rapport om företagsklimatet i Markaryd. Rapporten är framtagen för att analysera om och hur erfarenheter från Markaryd kan överföras till andra kommuner med ett mindre bra företagsklimat. Svenskt Näringslivs årliga rankingar av företagsklimatet visar att företagarna i Markaryd har en mycket positiv syn på företagsklimatet i kommunen.

Rapporten ”Tillsammans gör vi varandra bättre. En studie av företagsklimatet i Markaryd” publiceras idag.

Läs rapporten här

Författarna Carin Holmquist och Leif Lindmark skriver bland annat:

”Företagsklimat i Markaryd har skapats av många aktörer tillsammans. Samtidigt visar studien att en drygt handfull personer i kommunen och i näringslivet varit speciellt viktiga för att företagsklimatet utvecklats mycket positivt och sedan ett antal år upplevs vara bland de bästa i landet.

Det som också utmärker Markaryd är att många företagare har blivit samhällsbyggare. De gör insatser utanför det egna företaget som betyder mycket, inte bara för företagsklimatet i Markaryd, utan också för hela samhällets utveckling.

De värderingar och de relationer som kännetecknar näringslivet i Markaryd och relationerna med kommunen sammanfattas väl i kommunens motto ”Möjligheternas Markaryd – Tillsammans gör vi varandra bättre”.

Erfarenheter och lärdomar från Markaryd är applicerbara inte bara på kommuner med likartade förutsättningar utan också på kommuner med andra förutsättningar. Det är dock inte är möjligt att rakt av kopiera ett framgångsrecept i en kommun och överföra det till en annan kommun. Det är inte heller en quick fix. Några enkla snabba åtgärder är inte lösningen. För ett bra företagsklimat krävs ett långsiktigt agerande.”

FÖR MER INFORMATION

Carin Holmquist
Professor emerita
Handelshögskolan i Stockholm
carin.Holmquist@hhs.se, tel: 070 33 69 355

Leif Lindmark
Professor emeritus
Handelshögskolan i Stockholm
leif.lindmark@hhs.se,
tel: 070 36 59 090

Lena Fritzén
Verkställande ledamot
Familjen Kamprads stiftelse
lena.fritzén@familjenkampradsstiftelse.se, tel: 070 837 75 49

Foto: Jerry Gladh

Publicerat:  2022-11-01