Om Familjen Kamprads stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Familjen Kamprads stiftelse är en privat stiftelse med säte i Växjö.

Utbildningen och forskningen ska vara verklighetsnära.  Medicinska forskningsresultat ska exempelvis kunna omsättas i förbättrad omsorg för äldre. Den ska helst också kunna omsättas i entreprenörskap. Till exempel genom att utveckla resurssmart och miljöanpassad tillverkningsteknik i samarbete med entreprenörer.

Stiftelsen har bildats på initiativ av familjen Kamprad och genom donationer från Ingvar Kamprad, Inter IKEA Group och Ikano.

Familjen Kamprads stiftelse ska i första hand stödja, stimulera och belöna forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stöttas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt.

Stiftelsen ska särskilt stödja projekt som syftar till:

  • förbättrad livskvalitet för äldre
  • entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • bättre miljö – med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat
  • utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
  • forskning och utbildning inom medicin

Familjen Kamprads stiftelse ska enligt stadgarna även kunna bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.

Stiftelsen kan lämna bidrag på eget initiativ och efter ansökan. Enligt stadgarna bör stiftelsen endast lämna bidrag till projekt som inte är fullfinansierade av skattemedel eller annan offentlig finansiering eller om genomförandet hotas av bristande resurser.

Ladda ner dokument
Stadgar (PDF)