Beviljade anslag

Beviljade anslag

Beviljade anslag 2023

2023

Age-Wear: Förbättra äldres fysiska aktivitet genom åldersinkluderande design av interaktiva bärbara sensorenheter

Sanna Kuoppamäki, Kungliga Tekniska högskolan, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20233117
Forskning, 2023

Aktiva tillsammans trots kognitiv nedsättning: genomförbarhet och utvärdering av en beteendeaktiveringsintervention för personer med demens

Joanne Woodford, Uppsala universitet, 4 800 000 kronor, ref. nr. 20233075
Forskning, 2023

Att genomföra en beteendeförändringsintervention i kommunen för att förbättra livskvaliteten hos äldre: En pilotstudie

Kiran Maini Gerhardsson, Lunds universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20233021
Forskning, 2023

Bidrar IBIC till förbättrad praktik? En studie av biståndshandläggares akter och syn på dokumentation inom äldreomsorgen

Sandra Torres-Örsten, Uppsala universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20233080
Forskning, 2023

Engagerande vardagsaktiviteter, livskvalitet och hälsosamt åldrande för hela befolkningen- Stroke prevention i primärvården

Ann-Helen Patomella, Karolinska institutet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20233161
Forskning, 2023

Förväntningar och ansvar: utbildning av anhöriga till personer med demenssjukdom

Åsa Alftberg, Malmö universitet, 3 300 000 kronor, ref. nr. 20233040
Forskning, 2023

Hur är det med anhörigperspektivet på äldreboende? Anhörigas och professionellas erfarenheter av anhörigperspektivet före, under och efter en närståendes inflyttning till särskilt boende

Magnus Jegermalm, Marie Cederschiöld högskola, 4 300 000 kronor, ref. nr. 20233028
Forskning, 2023

Hållbar livsmedelsproduktion och biologisk mångfald med betande djur – landskapsexperiment med fokus på betesdjurens roll i odlingssystem och landskap

Sigrid Agenäs, Sveriges lantbruksuniversitet, 8 000 000 kronor, ref. nr. 20232003
Forskning, 2023

Hälsonätet 2.0 - för bättre livskvalitet

Anneli Nyman, Luleå tekniska universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20233035
Forskning, 2023

Hälsosamt åldrande och kvarboende: Betydelsen av lokalsamhällets subjektiva och objektiva egenskaper

Kevin McKee, Högskolan Dalarna, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20233181
Forskning, 2023

Höftfraktur hos sköra äldre – är postoperativ stromacellsbehandling en väg till förbättrad rehabilitering, bevarad funktion och livskvalitet?

Margareta Hedström, Region Stockholm, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20233090
Forskning, 2023

Identifiering av determinanter för life space-mobilitet hos äldre personer

Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20233086
Forskning, 2023

Kan den kommunala vården och omsorgen bli god och nära genom ökad delaktighet av äldre personer?

Lisbeth Lindahl, Göteborgsregionen, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20233162
Forskning, 2023

Kan virtuell cykling öka livskvaliteten för personer med kognitiv nedsättning?

Mialinn Arvidsson Lindvall, Örebro universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20233073
Forskning, 2023

Mätning av äldres välbefinnande

Jeanette Melin, RISE Research Institutes of Sweden, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20233141
Forskning, 2023

Rum för åldrande – existentiella perspektiv för bättre boendemiljöer

Johanna Gustafsson Lundberg, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20233062
Forskning, 2023

Skapande av gångvänliga arktiska samhällen för en åldrande befolkning genom ett deltagarstyrt forskningsperspektiv

Finn Nilson, Luleå tekniska universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20233102
Forskning, 2023

Sociala robotar i hemmiljö för äldre personers livskvalitet - behov, möjligheter och hinder (RO-LIV)

Erik Billing, Högskolan i Skövde, 4 700 000 kronor, ref. nr. 20233023
Forskning, 2023

Stödja fysisk aktivitet för äldre personer i samhället: dags att öka jämlikhet, hälsa och livskvalitet

Helena Fridberg, Umeå universitet, 3 300 000 kronor, ref. nr. 20233122
Forskning, 2023

Utveckla ledarskap och teamarbete på särskilda boenden för att öka omvårdnadskvalitet

Ingela Bäckström, Mittuniversitetet, 3 300 000 kronor, ref. nr. 20233120
Forskning, 2023

Utveckling av en modell för samskapad klinisk träning och utbildning avseende måltidssituationer i särskilt boende för äldre personer

Stefan Andersson, Linnéuniversitetet, 4 800 000 kronor, ref. nr. 20233179
Forskning, 2023

Vad händer när välfärdsteknologin inte fungerar?

Gunilla Carlsson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20233127
Forskning, 2023

Vårdcentrum i Region Uppsala – kan ett samverkansnätverk skapa bättre vård och omsorg av multisjuka äldre?

Sofie Vengberg, Uppsala universitet, 2 300 000 kronor, ref. nr. 20233178
Forskning, 2023

Värmeböljors inverkan på äldre personers hälsa och välbefinnande - Erfarenheter och adaptiva strategier för utomhusaktiviteter i stadsmiljö

Susanne Gustafsson, Högskolan i Jönköping, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20233015
Forskning, 2023

WELL AGE: Förbättrad livskvalitet för sköra äldre genom partnerskap i vård och omsorg med personal och anhöriga

Lennart Magnusson, Region Kalmar län, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20233168
Forskning, 2023

Att smälta polariseringen – megaspel för nya narrativ om en hållbar framtid

Björn Johansson, Linköpings universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20230145

I samverkan med Naturskyddsföreningen, Plockhugget, Lokal utveckling Sverige, Coompanion, Agtech2030, Hultabygdens kretslopps­förening, kooperativet Macken samt Bygde­gårdarnas riksförbund

Läs mer om projektet

Forskning, 2023

Den hållbara omställningen i norra Sverige: En studie av de mindre företagens roll i framväxande industriella ecosystem

Anna Brattström, Lunds universitet, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20230063
Forskning, 2023

Developing scalable interventions to improve waste sorting outcomes in public settings

Philip Pärnamets, Karolinska institutet, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20230166
Forskning, 2023

Digital tillit och hållbar design av cirkulära tjänster (DiTrust)

Åsa Ericson, Luleå tekniska universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230008
Forskning, 2023

Effektstyrning: Ett stöd för entreprenörer med miljöambitioner

Karl Bonnedahl, Umeå universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20230027

I samverkan med Coompanion Västerbotten

Forskning, 2023

Enabling change towards sustainability - finding common ground to accelerate food system innovation and transformation

Elin Röös, Sveriges lantbruksuniversitet, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20230060

I samverkan med Wageningen University and Research i Nederländerna och University of Oxford i Storbritannien

Forskning, 2023

Enhancing the competence in entrepreneurial ecosystems in rural regions to support circular ventures (ENHANCE)

Wisdom Kanda, Linköpings universitet, 4 400 000 kronor, ref. nr. 20230010

I samverkan med Blekinge Business Incubator, Dalarna Science Park och Startup Norge

Forskning, 2023

Ethos of sustainable entrepreneurship education

Jonas Gabrielsson, Högskolan i Halmstad, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20230143
Forskning, 2023

Exploring future markets for sustainable fertilizers to support safe and profitable food production in Sweden

Roozbeh Feiz, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230077

I samverkan med Orkla Foods Sverige AB, Arla Foods AB, Hus­hållnings­sällskapet och Avfall Sverige

Forskning, 2023

Fiskodling i Norr; en livsmedelsproduktion med miljöpotential

Anders Kiessling, Sveriges lantbruksuniversitet, 23 000 000 kronor, ref. nr. 20230075
Forskning, 2023

Forskningsassistent från Ukraina för anställning i projektet ”Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende”

Göteborgs universitet, 900 000 kronor, ref. nr. 20232001
Forskning, 2023

Företagsutveckling - nya starka företag i Norrland 2023 - 2025

Nyföretagarcentrum Nord, 3 200 000 kronor, ref. nr. 20232002

NyföretagarCentrum Nord har beviljats finansiering för att stödja och främja entreprenörskap och nyföretagsamhet i Norrbotten.

Vi är glada över att kunna stödja angelägna utbildningsinsatser för nystartade företag i Norrbotten. Genom såväl fysiska möten som digitala forum kommer Nyföretagarcentrum att nå flera hundra nya företagare under tre år. Det ska stärka företagens konkurrenskraft, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads Stiftelse. 

NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som arbetar på uppdrag av kommunen för att stötta blivande och nya företagare inför start och utveckling under de tre första verksamhetsåren. I samverkan med kommun, lokalt näringsliv och regionala näringslivsfrämjare erbjuds kostnadsfri rådgivning, utbildning och mentorprogram.

Läs mer och se kontaktuppgifter

Forskning, 2023

Fungal self healing concrete for sustainable infrastructure and construction maintenance

Hanbang Zou, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230084
Forskning, 2023

Följeforskning i Navigator Scaleup-program

Linköpings universitet, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20232005

Studera och analysera innovationsprocesser i företag som utvecklas genom Navigator Scaleup för att sprida best practice om hur tillväxt kan skapas i små- och medelstora företag.

Läs mer här

Forskning, 2023

Green transformation in northern Sweden: How and when are entrepreneurs recognized as "eco"?

Norbert Steigenberger, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20230039

I samverkan med Skellefteå kommun och Almi Nord

Forskning, 2023

Hållbar näringslivsutveckling av små och medelstora företag med framtidens entreprenörer i centrum

Susanne Arvidsson, Lunds universitet, 18 000 000 kronor, ref. nr. 20230161
Forskning, 2023

Hållbara fotbollsplaner 2050

Emma Lindkvist, Linköpings universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20230101

I samverkan med Svenska fotbollsförbundet, Tekniska verken i Linköping AB

Forskning, 2023

Ledarskap för ett minskat klimatavtryck i hälso- och sjukvården

Linda Sturesson Stabel, Karolinska institutet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20230088

I samverkan med Södertälje sjukhus

Forskning, 2023

Local synergies for sustainable and diversified CO₂ utilization

Marcus Gustafsson, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230043

I samverkan med Tekniska verken i Linköping, Gasum, Scandinavian Biogas, ST1 Biogas, Wärtsilä Biogas Solutions, Linde Gas, Perstorp, LRF Trädgård, WA3RM

Forskning, 2023

Med bättre kontroll över mejeriets livsmedelsförluster kan mjölkens klimatavtryck minskas

Åse Lundh, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20230013

I samverkan med Norrmejerier, Grådö mejeri, Falköpings mejeri och Skånemejerier

Forskning, 2023

New solutions for meal development - the Iron Module for healthy climate adapted school lunches

Agneta Sjöberg, Göteborgs universitet, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20230041
Forskning, 2023

Policies for a Sustainable Society

Thomas Sterner, Göteborgs universitet, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20230142

I samverkan med Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Forskning, 2023

Possibilities and Tools to Enhance Circularity in Multi-Storey Wood-Frame Building Construction

Ambrose Dodoo, Linnéuniversitetet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20230099

I samverkan med Högskolan Dalarna

Forskning, 2023

Regulating Environmental Sustainability: Encountering the Law in Designing for Waste Management

Chiara Rossitto, Stockholms universitet, 6 200 000 kronor, ref. nr. 20230106
Forskning, 2023

STIGMA: overcoming behavioral barriers towards consumer product remanufacturing

Jelena Kurilova-Palisaitiene, Linköpings universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20230051

I samverkan med Telia, Dustin och Heap

Forskning, 2023

Strategier för ökad cirkularitet hos träförädlande industri (CirkuTrä)

Mirka Kans, Chalmers tekniska högskola, 16 000 000 kronor, ref. nr. 20230011

I samverkan med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och tekniska högskolan i Jönköping. Balzar Beskow AB, EFG European Furniture Group AB, Soeco Kontorsmöbler AB, Gemla Möbler AB, Gärsnäs AB och Recycling Partner RP i Linköping AB

Läs mer

Forskning, 2023

Sustainable composite floor system for circular construction business

Wit Derkowski, Linnéuniversitetet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20230133

I samverkan med MiTek Industries AB, Torps Byggelement AB

Forskning, 2023

TwinWins: Measuring business model environmental performance

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, 4 700 000 kronor, ref. nr. 20230103

I samverkan med Chalmers tekniska högskola

Forskning, 2023

Urine Diversion 3.0

Prithvi Simha, Sveriges lantbruksuniversitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20230107

I samverkan med University of Cape Town 

Forskning, 2023

Value from waste – Fly ash for resource recovery and secondary use

Jenny Rissler, Lunds universitet, 5 100 000 kronor, ref. nr. 20230045

I samverkan med Oulu Universitet, Chalmers och forskare vid MAX IV, NOAH A/S och Fortum Waste Solutions AB

Forskning, 2023

Vetenskapsfestivalen – vi tar forskning till folket

Göteborg & Co, 500 000 kronor, ref. nr. 20232004
Forskning, 2023

Waste recovery in the forest industry – a Microalgal solution

Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20230120

I samverkan med Södra Cells massabruk i Mönsterås, KalmarEnergi, Mercatus and Lackeby Product AB, Vattenmyndigheten för Södra Östersjön

Forskning, 2023

Ökad biogasproduktion genom tillvaratagande av koldioxid

Linda Kanders, IVL Svenska Miljöinstitutet, 1 700 000 kronor, ref. nr. 20230092

I samverkan med Gasum AB i Sverige och Finland

Forskning, 2023

Det goda åldrandet, föreläsningsserie

ref. nr. 20232011, 20232012

Föreläsningsserie i samverkan med Linnéuniversitetet. Om matens betydelse.

Läs mer

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktiv sommar – gemenskap kring rolig rörelse och underhållning! Smaker i bygden – gemenskap kring god mat, natur och kultur!

Gislaveds kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20231099
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktivering för boende på Ceciliagårdens äldreboende

Jönköpings kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231042
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktivering för äldre

Mönsterås kommun, 200 000 kronor, ref. nr. 20231079
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktivering genom inköp av musikanläggning

Värnamo kommun, 9 500 kronor, ref. nr. 20231096
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktivering och stimulering för brukare med demens

Eksjö kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231101
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktiveringen Evelid

Växjö kommun, 30 000 kronor, ref. nr. 20231044
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktiviteter för äldre på kommunens äldreboenden

Vetlanda kommun, 250 000 kronor, ref. nr. 20231045
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Aktivitetsstimulering

Växjö kommun, 120 000 kronor, ref. nr. 20231065
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Angeläget - Verksamhet för äldre

Equmeniakyrkan Växjö, 50 000 kronor, ref. nr. 20231014
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Att resa i tanken, med tekniken och i verkligheten

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, 90 000 kronor, ref. nr. 20231055
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Att skapa och känna arbetsglädje och greppa förändringar

Ljungby kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20231064
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Badbuss

SPF Bankeryd, 80 000 kronor, ref. nr. 20231007
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Balanscirkel

Tingsryds kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231038
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Bio

Nybro kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20231048
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Bli mer digital Småland

Sensus Östra Götaland, 440 000 kronor, ref. nr. 20231013
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Dagsljus och interaktiva spel för aktivitet, glädje och välmående

Vetlanda kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20231037
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Det blir bättre när det svänger

Nybro kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20231012
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Det blåser på Lunnabacken 2023

Gamla Urshults Hembygdsförening, 100 000 kronor, ref. nr. 20231047
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Det goda livet

Lessebo kommun, 200 000 kronor, ref. nr. 20231107
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Digital hälsa bland äldre

ABF Jönköpings Län, 150 000 kronor, ref. nr. 20231103
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

El-parcykel, VR-glasögon och solrum till Björkäng

Ljungby kommun, 110 000 kronor, ref. nr. 20231095
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Eloped

Växjö kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20231092
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

En meningsfull sommar med utevistelse och möjlighet till gemenskap

Jönköpings kommun, 20 000 kronor, ref. nr. 20231066
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Fys före mys

Västerviks kommun, 50 000 kronor, ref. nr. 20231100
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Fågelforsdagen

Fågelfors Samhällförening, 25 000 kronor, ref. nr. 20231015
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

För en aktiv och meningsfull äldreomsorg - Parcykel

Jönköpings kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231034
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Förbättra psykiskt mående genom rörelse för personer med nedsatt rörelseförmåga

Habo kommun, 65 000 kronor, ref. nr. 20231109
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Förbättrad livskvalitet genom djur och ökad rörelse och aktiviteter inom hemtjänsten

Hemtjänst Fågelfors/Fagerhult, 20 000 kronor, ref. nr. 20231028
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Gungstol

Gnosjö kommun, 484 400 kronor, ref. nr. 20231001
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Hälsa för äldre inom funktionshinderomsorgen

Sävsjö kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231105
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Individuell aktivering och för inredning som skapar lugn och ro

Värnamo kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20231086
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Jämlik mobilitet

NTF Nationella trafiksäkerhetsförbundet, Jönköpings län, 110 000 kronor, ref. nr. 20231020
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Livskvalitet och hälsa genom fysisk och social aktivering

Västerviks kommun, 275 000 kronor, ref. nr. 20231011
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Med Traktortåget "Gladan" genom bygden

Aktiva Kalvsvik, 9 000 kronor, ref. nr. 20231041
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Memory/Nintendo

Oskarshamns kommun, 5 000 kronor, ref. nr. 20231083
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Meningsfull fritid

Växjö 4H-gård, 40 000 kronor, ref. nr. 20231057
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Musik och för alla

Föreningen Kultursjukhuset, 80 000 kronor, ref. nr. 20231016
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Musik på äldreboenden

Skådebanan Småland, Gränna, 200 000 kronor, ref. nr. 20231076
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Musikunderhållning för social gemenskap och glädje

Hultsfreds kommun, 300 000 kronor, ref. nr. 20231004
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Möten med minnen

Studieförbundet Vuxenskolan Jönköpings län, 120 000 kronor, ref. nr. 20231081
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Mötesplatser för ensamma äldre

Vetlanda kommun, 150 000 kronor, ref. nr. 20231061
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Mötesplatser för äldre anhörigvårdare

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, 100 000 kronor, ref. nr. 20231085
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Naturupplevelser och fysisk aktivitet

Friluftsfrämjandet Kalmar-Öland, 50 000 kronor, ref. nr. 20231022
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Padelträffar för äldre

Hasses Padelförening Vetlanda, 40 000 kronor, ref. nr. 20231040
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Parcykel

Jönköpings kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231009
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Parcykel

Vaggeryds kommun, 75 600 kronor, ref. nr. 20231071
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

På resa i Sagobygden

Berättarnätet Kronoberg, 200 000 kronor, ref. nr. 20231082
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Rehabresa

Höglandets strokeförening, 81 000 kronor, ref. nr. 20231006
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Rehabsgruppen

Högsby kommun, 20 000 kronor, ref. nr. 20231049
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Resa med rörelse

Kalmar kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20231032
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Resa till bondgård

Oskarshamns kommun, 10 000 kronor, ref. nr. 20231069
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Resor med buss och andra aktiviteter

Teliaseniorerna, 100 000 kronor, ref. nr. 20231054
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Resor till Göta kanal och Visingsö

De Handikappades Riksförbund, Markaryd, 87 000 kronor, ref. nr. 20231030
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Rörelse för kropp och händer

Oskarshamns kommun, 24 000 kronor, ref. nr. 20231110
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Rörelse och fysisk aktivitet i alla väder

Gislaveds kommun, 250 000 kronor, ref. nr. 20231093
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Rörelse åt alla äldre

Sävsjö kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231102
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Silviahemscertifiering av särskilt boende i Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och Torsås kommun

Stiftelsen Silviahemmet, ref. nr. 20232008

Läs mer här

Kontaktperson: Inga-Lill Winqvist, Silviahemmet

 

Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Shared reading

Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg, 75 000 kronor, ref. nr. 20231090
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Skapa trivsam utemiljö och en aktiv vardag för de som bor på särskilt boende Rönningegården

Mörbylånga kommun, 320 000 kronor, ref. nr. 20231036
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Smeden senior

Husqvarna FF, 40 000 kronor, ref. nr. 20231005
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Solterapi

Älmhults kommun, 40 000 kronor, ref. nr. 20231019
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Stimulans för allas hjärnor

Jönköpings kommun, 90 000 kronor, ref. nr. 20231073
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Stolar till sittande dans och gymnastik

Tranås kommun, 45 000 kronor, ref. nr. 20231050
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Studie- och inspirationsresa

Adventskyrkan ”vävgruppen”, 10 000 kronor, ref. nr. 20231068
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Studieresa och julfest

Equmeniakyrkan Nybro, 20 000 kronor, ref. nr. 20231029
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Sveaträffens gamers - för rörelse och teknik

Nybro kommun, 89 000 kronor, ref. nr. 20231062
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Teaterresa för seniorer

Jönköpings kommun, 24 000 kronor, ref. nr. 20231035
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Teaterresa och gymnastik

Kristdala PRO, 80 000 kronor, ref. nr. 20231084
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Tedans med levande jazzmusik, härlig rörelseglädje och lokalhistorisk frågesport

Kalmar läns museum, 300 000 kronor, ref. nr. 20231077
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Tillsammans spelar vi för ökad livskvalitet

Nybro kommun, 90 000 kronor, ref. nr. 20231031
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Tonträffen

Föreningen Tonträffen, 50 000 kronor, ref. nr. 20231021
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Tovertafel

Nässjö kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231108
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Trivselresor

Ljungby lasaretts seniorförening, 65 000 kronor, ref. nr. 20231023
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Trådlöst hörslingesystem

Sandsbro Allmänna IK, 60 000 kronor, ref. nr. 20231075
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Trädgårdsoas

Oskarshamns kommun, 7 000 kronor, ref. nr. 20231098
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Träffpunkt Braås

Braås GoIF, 24 000 kronor, ref. nr. 20231008
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Uteliv

Värnamo kommun, 75 000 kronor, ref. nr. 20231074
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Utflykt för boende på äldreboende

Jönköpings kommun, 9 000 kronor, ref. nr. 20231072
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Utflykt för äldre

Tranås kommun, 16 000 kronor, ref. nr. 20231053
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Utveckla mötesplatser för seniorer

Mullsjö kommun, 130 000 kronor, ref. nr. 20231089
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Vårdhund som aktivitet

Borgholms kommun, 120 000 kronor, ref. nr. 20231051
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Växthus

Högsby kommun, 110 000 kronor, ref. nr. 20231018
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Äldreveckor, Drottning Victorias Vilohem

Drottning Victorias Vilohem på Öland, 500 000 kronor, ref. nr. 20231046
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Även-Turen - ett aktivt roligt sätt att hålla igång kroppen och knoppen

Nybro kommun, 168 000 kronor, ref. nr. 20231056
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Öka aktiveringen för brukarna på äldreboendet Solhem

Mönsterås kommun, 90 000 kronor, ref. nr. 20231043
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Ökad fysisk aktivitet för personer som är beviljade dagverksamhet

Habo kommun, 160 000 kronor, ref. nr. 20231067
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Ökad fysisk aktivitet, samvaro och kunskapsutveckling

Aneby kommun, 125 000 kronor, ref. nr. 20231027
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Ökad gemenskap på särskilt boende

Ljungby kommun, 100 000 kronor, ref. nr. 20231104
Hjälpverksamhet bland behövande äldre, 2023

Youth Up North, 2024-2026

12 800 000 kronor, ref. nr. 20232007
Utbildning, 2023