Tillgångar

Stiftelsens tillgångar

Stiftelsens tillgångar består av det kapital som överlämnats i samband med dess bildande och senare tillkomna donationer samt arv efter grundaren.

I samband med bildandet donerade Ingvar Kamprad 50 miljoner kronor och Inter IKEA Group cirka 900 miljoner kronor. Våren 2012 tillkom genom en donation från Ikano Group ytterligare cirka 900 miljoner kronor. Företags­gruppen Inter IKEA Group har under åren 2012 – 2016 donerat ytterligare 1,3 miljarder kronor.

Genom arv har hälften av Ingvar Kamprads personliga tillgångar tillfallit stiftelsen, cirka 700 miljoner kronor. I testamentet anger Ingvar Kamprad den inriktning för hur tillgångarna ska användas: ­”utveckling av företagsverksamhet i Norrland”. En inriktning som ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande ändamål: forskning och utbildning.

Familjen Kamprads stiftelse har idag en förmögenhet på cirka 6,5 miljarder kronor. Sedan stiftelsen bildades har 2 miljarder kronor delats ut.