Familjen Kamprads stiftelse

 

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är det ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att bevilja
63 miljoner kronor till utbildning, forskning och hjälpverksamhet bland behövande äldre.  Se beviljade bidrag 2014

I september 2014 öppnar stiftelsens utlysning för bidrag till forskning- och utbildningsprojekt inom området cancervård.
Sista ansökningsdag den 10 november 2014 kl. 17.00. Se villkor för bidrag

I september 2014 öppnar stiftelsens utlysning för bidrag till hjälpverksamhet bland behövande äldre.
Sista ansökningsdag är den 10 november 2014 kl. 17.00. Se villkor för bidrag