Familjen Kamprads stiftelse

 

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen kan även stödja hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten. Genom fokus på genomförande är det ambitionen att resultat snarast och kostnadseffektivt ska kunna komma de många människorna till del.

Stiftelsen utlyser härmed bidrag till:

  •  Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Sista ansökningsdag är den 27 februari 2015 kl. 17.00. Ansökan görs via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem (FundPro).

 Ansök och se villkor