Dokument

Här samlar vi dokument för nedladdning. Dokumenten får inte publiceras utan stiftelsens medgivande.

Stiftelsens grundande

Årsredovisningar

Redovisning forskning

Redovisning social hjälpverksamhet äldre

Behandling av personuppgifter