Familjen Kamprads stiftelse 10 år

Det är tio år sedan Ingvar Kamprad undertecknade stiftelsens stadgar i sitt hem på Bölsö i Småland och arbetet inleddes med att stödja forskning, utbildning och hjälpverksamhet på ett sätt som kommer de många människorna till del. Sedan dess har över 1 miljard kronor delats ut. Här kan du ta del av fakta om hur stiftelsens tillgångar har förvaltats och fördelats under stiftelsens första tio år.

 • Familjen Kamprads stiftelse har beviljat cirka 1,2 miljarder kronor (per 2021-12-31)
 • Stiftelsen har haft tjugo öppna utlysningar inom ändamålen forskning/utbildning respektive hjälpverksamhet behövande äldre

Forsknings- och utbildningsområden som har fått bidrag

 • Förbättrad livskvalitet för äldre
 • Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd
 • Bättre miljö
 • Medicin
 • Arkitektur, inredning och design

De fem mottagare som har beviljats mest bidrag i öppna forskningsutlysningar

 • Linnéuniversitetet
 • Lunds universitet
 • Karolinska Institutet
 • Linköpings universitet
 • Sveriges Lantbruksuniversitet

 

 

Tillgångar
Stiftelsens tillgångar består av det kapital som överlämnades i samband med stiftelsens bildande och senare tillkomna donationer. I samband med bildandet donerade Ingvar Kamprad 50 miljoner kronor och Inter IKEA Group cirka 900 miljoner kronor. Våren 2012 tillkom genom en donation från Ikano Group ytterligare cirka 900 miljoner kronor. Företagsgruppen Inter IKEA Group har under åren 2012–2016 donerat ytterligare 1,3 miljarder kronor. 2019 tillkom cirka 600 miljoner kronor genom arv efter Ingvar Kamprad. Familjen Kamprads stiftelse har idag en förmögenhet på cirka 8 miljarder kronor.

 

 

10 år av bidrag till medicinsk forskning

Familjen Kamprads stiftelse har haft sex öppna utlysningar av bidrag till medicinsk forskning och äldreforskning. Inom den medicinska forskningen har medel beviljats till projekt om cancervård samt projekt om hur hälso-och sjukvården kan förbättras. Inom äldreforskningen har projekt som resulterar i ett bättre åldrande finansierats.

Stiftelsen har också beviljat 450 miljoner kronor i projektbidrag för att öka kunskapen om olika sjukdoms- och hälsotillstånd. Statistiken nedan avser utlysningar i medicin och äldreforskning samt styrelsens egna initiativ.

 

 

 

 

10 år av bidrag till miljöforskning

Stiftelsen har haft tre öppna utlysningar av bidrag till miljöforskning. Projekt som leder till ökad förståelse för och förbättring av hur aktörer, tekniska lösningar och informationsflöden kan samverka för att bibehålla eller öka kundnytta och samtidigt minska användningen av naturresurser, material och energi har fått finansiering. Stiftelsen har också tagit initiativ till ett stort forskningsprogram Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna. Cirka 250 miljoner kronor har delats ut till miljöprojekt.

 

 

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Stiftelsen har delat ut cirka 90 miljoner kronor till ändamålet Hjälpverksamhet bland behövande äldre. Stiftelsen stödjer projekt som på ett direkt sätt leder till att förbättra äldres livskvalitet. Stiftelsen har bland annat bidragit till resor/utflykter, musik/körsång, hälsa/gymnastik och inköp av utrustning till äldreboenden, till exempel parcyklar och surfplattor. Stiftelsen har 2021 fattat beslut om ett nytt programinitiativ Det goda åldrandet.

 

 

Stiftelsens egna initiativ

Stiftelsen har initierat flera egna projekt. Några exempel är:

 • Palliativt centrum för samskapad vård Kronoberg
 • Palliativt centrum Skåne
 • Studentstipendier för utbyte mellan MGIMO University, Moscow Institute of International Relations, och Linnéuniversitetet
 • Ung Företagsamhet
 • Centrum för ledarskap i Småland
 • Seniorer gör skillnad för äldre, matchningsprojekt
 • Växjö stift
 • Trivselbussar i Kronobergs län
 • Youth Up North, initiativ för att stärka unga för en levande landsbygd i norra Sverige
 • Kraftsamling i Småland, initiativ med anledning av coronakrisen
 • Nationell forskarskola i allmänmedicin, Umeå universitet
 • Maskrosföretag i glesbygd, Stockholm School of Economics Institute for Research
 • Kommer covid-19 innebära ett uppsving för landsbygden? Stiftelsen för Entreprenörskapsforum
 • En svensk nod i en nordisk forskarskola, Lunds universitet

Arvet till Norrland för utveckling av företagsverksamhet

I maj 2020 fattade styrelsen beslut om NorrlandsNavet, ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som med utgångspunkt i kunskapsbehov hos företag ska stärka och utveckla norrländska företag. Stiftelsen satsar totalt 100 miljoner kronor över åtta år.

Kunskapsdagen 2021

Stiftelsens tioårsjubileum uppmärksammades med en kunskapsdag den 9 november på Växjö Konserthus. Till dagen välkomnades personal från äldreomsorgen i Småland och på programmet stod kunskap och inspiration inom områden angelägna för en bättre livskvalitet bland äldre. Här kan du ta del av material från kunskapsdagen: Berättelser – Familjen Kamprads stiftelse