Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Välj ett ämne

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ som vi stödjer

Berättelse

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #15 – Uppföljning och utveckling av vård och omsorg - samarbete mellan Socialstyrelsen och OUT-FIT projektet

Läs mer

Det goda åldrandet

Kost och ögonsjukdomar

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #14 – Seminarium om forskning kring särskilda boenden för äldre personer

Läs mer

Det goda åldrandet

Förändringar i aptitreglering hos äldre

Läs mer

Det goda åldrandet

Vårdande måltidsmiljöer

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #13 – Utveckling av förslag till nationell strategi

Läs mer

Det goda åldrandet

Hälsosamma livsmedel från växtriket

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #12 – Gärdets dagverksamhet - dagverksamhet på lantgård

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #11 – Användning av utemiljöer

Läs mer

Uppdrag Norrland

Norrlandsantologin – Entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Uppdrag Norrland

Ung Företagsamhet 2014 - 2024

Läs mer

Uppdrag Norrland

Företagsutveckling - nya starka företag i Norrland 2023 - 2025

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #10 – OUT-FIT-träff på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #9 – Universitetets tre uppgifter

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #8 – Matris: Kartläggning av tillgång till utemiljö vid särskilda boenden

Läs mer

Det goda åldrandet

Aktivitetslådor

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #7 – Kunskapsresa – rum för möten och vardagsrörelser ute och inne

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #6 – Gåturer med hyresgäster

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #5 – Presentation av forskningsprojektet på ARCH22 – the 5th Architecture Research Care and Health conference

Läs mer

Uppdrag Norrland

Youth up North 2020 - 2026

Läs mer

Uppdrag Norrland

NorrlandsNavet

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #4 – Gåturer med personal

Läs mer

Det goda åldrandet

Hälsoeffekter vid utomhusvistelser

Läs mer

Det goda åldrandet

Säker träning i hemmet

Läs mer

Det goda åldrandet

Styrketräning för äldre

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #3 – Insamling av särskilda boenden-ritningar pågår

Läs mer

Det goda åldrandet

Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #2 – Platsbesök på särskilda boenden

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Kunskapsdagen i bilder

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #1 – Hälsofrämjande utemiljö vid särskilda boenden för äldre

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Röster från dagen

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Framtidsperspektiv – morgondagens äldreomsorg (panelsamtal)

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Betydelsen av kultur inom äldreomsorgen

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Att optimera demensresan

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Welfare@home

Läs mer

Kunskapsdagen 2021

Ensamhet bland äldre personer

Läs mer

Utvalda projekt

Äldres digitala deltagande

Läs mer

Utvalda projekt

Kvinnors entreprenörskap för en levande landsbygd

Läs mer

Utvalda projekt

En kista full med kunskap

Läs mer

Utvalda projekt

Design för cirkulär konsumtion

Läs mer

Utvalda projekt

Bättre vård till alla

Läs mer

Utvalda projekt

Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Läs mer

Utvalda projekt

Från "foder till ost" i norrländsk mjölkproduktion

Läs mer

Utvalda projekt

Att göra det ofattbara fattbart – metaforer i palliativ cancervård

Läs mer

Utvalda projekt

Läkemedelsanvändning och livskvalitet

Läs mer

Utvalda projekt

Tillsammans vid livets slut – utbildning i palliativ vård

Läs mer

Utvalda projekt

Efter Hultsfred. Kulturella entreprenörer i spåren efter festivalen.

Läs mer

Utvalda projekt

Intelligent rollator

Läs mer