Aktivitetslådor

Stiftelsen överlämnar aktivitetslådor i gåva till Kronobergs län

Familjen Kamprads stiftelse överlämnar under hösten 2022 aktivitetslådor till äldreboenden i Kronobergs län. Totalt fördelas 50 aktivitetslådor i ett pilotprojekt inom ändamålet ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”. Stiftelsen har valt utrustningen i lådan utifrån behov och ansökningar.

Aktivitetslådan innehåller bland annat välfärdsteknik, gummiband för träning, gåstavar, målarböcker och ordspråksspel. Bidraget uppgår till totalt 500 000 kronor.

Det är stiftelsens förhoppning att utrustningen ska bidra till både glädje och fysisk aktivitet bland Kronobergare på äldreboenden.