Ansök om medel

Ansök om medel

Forskning och utbildning 2022 – Medicin: Psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta

Familjen Kamprads stiftelse utlyser upp till 100 miljoner kronor i projektanslag för forskning och utbildning om psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta. Ansökningsprocessen är indelad i två steg.

Psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa innefattar allt från lindriga besvär till svår sjukdom och funktionsavvikelse. Den psykiska ohälsan ökar i alla åldersgrupper i Sverige. Barns och ungdomars psykiska ohälsa har särskilt uppmärksammats samtidigt som psykisk ohälsa hos äldre och hos övriga grupper i samhället med svåra belastningsproblem kvarstår.

Långvarig smärta
Personer med långvarig smärta har stort behov av stödjande behandling och andra insatser som hjälper patienten att leva med sitt svåra tillstånd.

Stiftelsen kommer att stödja projekt som bidrar till ny kunskap om existerande behandlings­former, nya innovativa insatser och ökad tillgänglighet i vården för barn, unga vuxna och vuxna. Stiftelsen lägger särskild vikt vid projekt där samverkan sker mellan akademi och andra samhällsaktörer genom nya samarbetsformer.

Se fullständiga villkor här.

Tidplan
4 april 2022 kl. 16.00 – 28 april 2022 kl. 16.00. Steg 1: projektidé och projektbudget.

15 juni 2022. Beslut om ansökan går vidare till steg 2.

15 juni 2022 – 5 september 2022 kl. 16.00. Steg 2: fullständig projektansökan.

December 2022. Styrelsens bidragsbeslut meddelas.


Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2022 – utlysningen är stängd

Beslut meddelas per e-post den 30 maj 2022. Beviljade projekt och bidragsmottagare publiceras på stiftelsens hemsida.