Ansök om medel

Ansök om medel

Stiftelsen har för närvarande inga öppna utlysningar.


Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen medel inom forskning och utbildning. Ansökningsvillkor, instruktioner för ansökan och utlysningstexter publiceras på hemsidan i juni varje år. Stiftelsen tar endast emot ansökningar i samband med den årliga utlysningen, vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som löpande skickas in till oss.

Beviljade projekt inom stiftelsens utlysning Förbättrad livskvalitet för äldre meddelas i februari 2021. 

 

Ansökningar som gäller sociala projekt som främjar ett bättre liv för äldre kan skickas till stiftelsen i samband med öppna utlysningar inom hjälpverksamhet för behövande äldre. Vi tar för närvarande inte emot några ansökningar inom detta område.