Ansök om medel

Ansök om medel

Familjen Kamprads stiftelse har för närvarande inga öppna utlysningar.


FORSKNING OCH UTBILDNING

augusti 2020 – öppen forskningsutlysning.
I år tar vi emot ansökningar inom området ”Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd” respektive området ”Förbättrad livskvalitet för äldre”. Fullständiga ansökningsvillkor, instruktioner för ansökan och utlysningstexter publiceras på vår hemsida i juni.


UTVECKLING AV FÖRETAGSVERKSAMHET I NORRLAND (Ingvar Kamprads arv)

Stiftelsen arbetar med olika initiativ för att tillgodose Ingvar Kamprads vilja och stiftelsens stadgar. Stiftelsen tar inte emot ansökningar och lämnar inte direkta företagsstöd.

Läs mer om initiativet NorrlandsNavet, ett kunskapscenter vid Luleå tekniska universitet som utgår från företagens behov av kunskap för att stärka och utveckla norrländska företag.