Ansök om medel

Ansök om medel

Stiftelsen har för närvarande inga öppna utlysningar.


Forskning och utbildning

Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen medel till forsknings- och utbildningsprojekt. Ansökningsvillkor, instruktioner för ansökan och utlysningstexter publiceras på hemsidan i juni 2021.

Stiftelsen tar endast emot ansökningar i samband med den årliga utlysningen, vi har tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som löpande skickas in till oss.

Hjälpverksamhet behövande äldre

Ansökningar som gäller sociala projekt som främjar bättre livskvalitet för äldre kan skickas till stiftelsen i samband med öppna utlysningar. Stiftelsen tar tidigast emot ansökningar inom detta ändamål 2022.