Ansök om medel

Ansök om medel

Forskning och utbildning – öppen utlysning

Familjen Kamprads stiftelse utlyser upp till 160 miljoner kronor i projektanslag till området Entreprenörskap för en levande landsbygd.

Utlysningen är öppen för svenska universitet/högskolor och forskningsinstitut. Ansökningsprocessen är indelad i två steg.

Ansök och se villkor


Hjälpverksamhet behövande äldre

Ansökningar som gäller sociala projekt (ej forskning och utbildning) som bidrar till en bättre livskvalitet för äldre kan lämnas till stiftelsen i samband med vår öppna utlysning 2022. Datum och villkor meddelas i december 2021.