Ansök om medel

Ansök om medel

Stiftelsen har för närvarande inga öppna utlysningar.

Nästa utlysning öppnar den 30 augusti 2021.


Forskning och utbildning

Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen bidrag till forsknings- och utbildningsprojekt. Vår utlysning av bidrag sker i två steg, och är i steg 1 öppen under perioden 30 augusti 2021 till 30 september 2021.

I år är välkomnar vi ansökningar inom området Entreprenörskap för en levande landsbygd.

Läs mer och se våra villkor

Hjälpverksamhet behövande äldre

Ansökningar som gäller sociala projekt som främjar bättre livskvalitet för äldre kan skickas till stiftelsen i samband med öppna utlysningar. Stiftelsen tar tidigast emot ansökningar inom detta ändamål 2022.