Ansök om medel

Ansök om medel

Forskning och utbildning hösten 2022 – Samhällets miljöutmaningar

Familjen Kamprads stiftelse utlyser upp till 175 miljoner kronor till miljöområdet. Målet är att fördela upp till 125 miljoner kronor till projekt som omfattar 1, 2 eller 3 år samt 50 miljoner kronor till 2-4 forskningsprogram som löper över 5 år.

Ansökan sker genom en tvåstegsprocess. Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet, högskolor och forskningsinstitut och alla ämnesdiscipliner. Stiftelsen kommer att prioritera projekt där samverkan sker mellan forskare och relevanta samhällsaktörer.

Se fullständiga villkor här

Tidplan
8 september 2022 kl. 16.00 – 6 oktober 2022 kl. 16.00. Steg 1: projektidé och projektbudget.

15 november 2022. Beslut om ansökan går vidare till steg 2.

15 november 2022 – 15 december 2022 kl. 16.00. Steg 2: fullständig projektansökan.

Mars 2023. Styrelsens bidragsbeslut meddelas.

1 september 2023 – 1 januari 2024. Projektstart.

 

Forskning och utbildning våren 2022 – Psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta

Utlysningen är stängd. Styrelsens bidragsbeslut meddelas i december 2022.

Stiftelsen kommer att stödja projekt som bidrar till ny kunskap om existerande behandlings­former, nya innovativa insatser och ökad tillgänglighet i vården för barn, unga vuxna och vuxna. Stiftelsen lägger särskild vikt vid projekt där samverkan sker mellan akademi och andra samhällsaktörer genom nya samarbetsformer.

Se fullständiga villkor här


Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Stiftelsen kommer att utlysa bidrag inom ändamålet under första kvartalet 2023.

Utlysningen är öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Ansökningsdatum meddelas i början av 2023.