Ansök om medel

Ansök om medel

Stiftelsen utlyser härmed bidrag inom ändamålet ”Hjälpverksamhet för behövande äldre”

 

Vi tar emot ansökningar från kommuner, ideella föreningar och organisationer med allmännyttigt ändamål. Projekt ska ha anknytning till Småland.

Ansökan ska vara insänd via stiftelsens elektroniska ansökningssystem (FundPro) senast den 25 mars kl. 16.00

Stiftelsen ser gärna projekt där kommunen, föreningen eller organisationen bidrar med finansiering till projektet. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner, politiska partier eller aktiebolag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut hänvisas till höstens forskningsutlysning.

Ansök – villkor och instruktioner


Forskning och utbildning

Februari 2020
Beslut om beviljade forskningsprojekt inom miljöområdet. Stiftelsens styrelsebeslut om årets forskningsanslag meddelas vecka 9. Beviljade anslag rekvireras av förvaltande huvudman i samband med projektstart.

Augusti 2020
Öppen utlysning ”Forskning och utbildning”. Hösten 2020 tar vi emot ansökningar inom området ”Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd”. Ytterligare utlysningsområden kan tillkomma. Fullständiga ansökningsvillkor och instruktioner för ansökan publiceras i juni 2020.


Utveckling av företagsverksamhet i Norrland

Stiftelsen arbetar med formerna för hur medlen ska användas för att tillgodose Ingvar Kamprads vilja och stiftelsens stadgar. Stiftelsen tar inte emot ansökningar och kommer inte att lämna bidrag direkt till företag.