Ansök om medel

Ansök om medel

Forskning och utbildning 2021 – utlysningen steg 1 är stängd (Entreprenörskap för en levande landsbygd)

15 november 2021 meddelas beslut om de projekt som går vidare till steg 2.

I steg 2 välkomnas sökande som har gått vidare från steg 1 att lämna in en fullständig ansökan. Steg 2 är öppet under perioden 15 november 2021 – 9 december 2021 kl. 16.00.

Se villkor


Kommande utlysning Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2022

Ansökningar som gäller sociala projekt (ej forskning och utbildning) som bidrar till en bättre livskvalitet för äldre kan lämnas till stiftelsen i samband med vår öppna utlysning 2022.

Utlysningen är öppen för ideella föreningar, kommuner samt organisationer verksamma i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Datum och villkor meddelas i december 2021.