Ansök om medel

Ansök om medel

Forskning och utbildning 2021 – utlysningen är stängd (Entreprenörskap för en levande landsbygd)

Vecka 14 meddelas styrelsens bidragsbeslut.

Forskning och utbildning 2022

Kommande utlysningar forskning och utbildning 2022 meddelas i januari.


Kommande utlysning Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2022

Utlysningen är öppen för ideella föreningar, kommuner samt organisationer med allmännyttigt ändamål verksamma i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Utlysningen är öppen under perioden 1 februari till 31 mars 2022.

Stiftelsen stödjer sociala projekt som på direkt sätt förbättrar äldres livskvalitet. Stiftelsen lämnar bidrag till projektkostnader, t.ex. utrustning, resor och lokaler. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen visar egen insats i projektet. Stiftelsen lämnar inte bidrag till privatpersoner, politiska partier eller aktiebolag. Stiftelsen beviljar endast i undantagsfall bidrag till stiftelser.

Ansökningar tas endast emot via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Ansökningshandlingar finns tillgängliga under utlysningsperioden.