Ansök om bidrag

Ansök om bidrag

Familjen Kamprads stiftelse utlyser årligen bidrag till forskning samt social hjälpverksamhet bland behövande äldre. Läs mer om våra områden och hur du ansöker nedan.

Forskning

Läs mer

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Årets ansökan är stängd. Vi öppnar upp för nya ansökningar i början av 2024.

Läs mer