Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Ansök

Årets ansökningsperiod stängde den 11 mars 2024. Se fullständiga villkor här

Stiftelsen har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar löpande.

Villkor

Stiftelsen tar emot digitala ansökningar via systemet FundPro under ansökningsperioden. Ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län är välkomna att ansöka. Det går endast att skicka in en ansökan per sökande.

Bidrag kan lämnas till projekt som konkret och direkt förbättrar äldres livskvalitet.

Bidrag lämnas till kostnader direkt relaterade till projektets genomförande. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen visar egen insats i projektet. Stiftelsen finansierar inte nyanställningar.

Ansökan ska bestå av:

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig
  • Projektbeskrivning: vad som ska göras i projektet, hur bidraget på ett direkt sätt kommer äldre till del och en tidplan för genomförandet
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer. Om möjligt ska offert eller annan kostnadsspecifikation bifogas.

Ansökan ska vid ansökningstillfället vara godkänd av föreningens/organisationens ordförande, verksamhetschef eller motsvarande behörig företrädare vid kommunen. Ett villkorsdokument/avtal skapas när ansökan är inskickad, detta ska skrivas ut, undertecknas och laddas upp till ansökan inom sju dagar för att ansökan ska vara giltig och kunna behandlas.

Stiftelsen behandlar inte ansökningar där sökanden innehaft projektbidrag som inte redovisats enligt plan.

 

Vid frågor är du alltid välkommen att maila oss: info@familjenkampradsstiftelse.se