Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Ansök

Årets ansökningsperiod är stängd. Vi öppnar för ny ansökningsperiod i början av 2024.

Stiftelsen har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar löpande.

Villkor

Stiftelsen tar emot digitala ansökningar via systemet FundPro under ansökningsperioden. Ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län är välkomna att ansöka.

Bidrag kan lämnas till projekt som konkret och direkt förbättrar äldres livskvalitet.

Stiftelsen kan lämna bidrag till projektkostnader. Stiftelsen finansierar inte nyanställningar. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen visar egen insats i projektet.

Ansökan ska bestå av:

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer. Om ansökan avser utrustning ska offert eller annan kostnadsspecifikation bifogas.

Ansökan ska vid ansökningstillfället vara godkänd av föreningens/organisationens ordförande, verksamhetschef eller motsvarande behörig företrädare vid kommunen. När ansökan skickats in skapas ett villkorsdokument/avtal som ska skrivas ut, undertecknas och laddas upp till ansökan senast 7 dagar efter ansökningstillfället.

Stiftelsen behandlar inte ansökningar där sökanden innehar projektbidrag som inte redovisats enligt plan.

 

Vid frågor är du alltid välkommen att maila oss: info@familjenkampradsstiftelse.se