Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2023

Ansök och se villkor här

Ansökan öppnar den 1 februari 2023 och stänger den 15 mars 2023. OBS! Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar via systemet FundPro.

Utlysningen är öppen för ideella föreningar och organisationer med verksamhet i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län samt kommuner i dessa län.

Bidrag kan lämnas till projekt som konkret och direkt förbättrar äldres livskvalitet. Stiftelsen välkomnar särskilt ansökningar som gäller ökad rörelse och fysisk aktivitet.

Stiftelsen kan lämna bidrag till projektkostnader. Stiftelsen finansierar inte nyanställningar. Stiftelsen prioriterar projekt där den sökande organisationen visar egen insats i projektet.

Ansökan ska bestå av:

  • Beskrivning av organisationens huvudsakliga verksamhet, ändamål och organisationsnummer
  • Kontaktuppgifter för projektansvarig
  • Projektbeskrivning i enlighet med instruktionerna
  • Budget med en specifikation över kostnader. I budgeten anges medfinansiering från den egna organisationen och/eller andra medfinansiärer. Om ansökan avser utrustning ska offert eller annan kostnadsspecifikation bifogas.

Ansökan ska vid ansökningstillfället vara godkänd av föreningens/organisationens ordförande, verksamhetschef eller motsvarande behörig företrädare vid kommunen. Ett villkorsdokument/avtal ska skrivas ut, undertecknas och laddas upp till ansökan senast 7 dagar efter ansökningstillfället.

Stiftelsen kommer inte att behandla ansökningar där sökanden innehar projektbidrag som inte redovisats enligt plan.

 

Vid frågor är du alltid välkommen att maila oss: info@familjenkampradsstiftelse.se