Forskning

Forskning

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Stiftelsen stödjer särskilt projekt som syftar till:

  • förbättrad livskvalitet för äldre
  • entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • bättre miljö
  • arkitektur, inredning och design
  • medicin

.

Öppen utlysning

Forskning – Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd 

Utlysningen är öppen 4 september 2023 – 4 oktober 2023. Ansök och se villkor här

S.

Tidigare utlysningar

Forskning – Förbättrad livskvalitet för äldre

Styrelsens anslagsbeslut meddelas vecka 49. Se fullständiga villkor här