Forskning

Forskning

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Stiftelsen stödjer särskilt projekt som syftar till:

  • förbättrad livskvalitet för äldre
  • entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • bättre miljö
  • arkitektur, inredning och design
  • medicin

.

Öppen utlysning

Medicin, med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård – SE FULLSTÄNDIGA VILLKOR OCH ANSÖK HÄR

Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till området Medicin, med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård för de många människorna.

Stiftelsen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart hälso- och sjukvårds­system. En hälso- och sjukvård med både hjärta och hjärna.

I utvecklingen av den goda och nära vården finns behov av forskning både i nära vård och om nära vård. Projektansökan kan inbegripa en av dessa inriktningar eller båda.

Perspektiv att ta fasta på i ansökan kan vara integrering, jämlik vård, digitalisering, ledarskap, medarbetarinflytande, patientsäkerhet, person­centrering, professions­­­driven praktiknära forskning, resursomprioriteringar och/eller likande perspektiv som driver utvecklingen framåt.

Stiftelsen kommer att prioritera projekt där samverkan sker mellan forskare och relevanta samhällsaktörer. Stiftelsen välkomnar ansökningar inom alla ämnesdiscipliner från svenska universitet/högskolor, forsknings­institut och regioner.

Ansökan sker i två steg, steg 1 (projektidé och budget) är öppen 2 april – 25 april. Fullständiga villkor finns tillgängliga under ansökningsperioden.

S.

Tidigare utlysningar

Entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd 

Styrelsens anslagsbeslut meddelas vecka 13, 2024. Se fullständiga villkor här

Förbättrad livskvalitet för äldre

Styrelsens anslagsbeslut meddelades vecka 49, 2023. Se fullständiga villkor här