Forskning

Forskning

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Särskilt fokus kommer att riktas på genomförandet av resultaten så att de snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del.

Stiftelsen stödjer särskilt projekt som syftar till:

  • förbättrad livskvalitet för äldre
  • entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en levande landsbygd
  • bättre miljö
  • arkitektur, inredning och design
  • medicin

.

Öppen utlysning

Forskning – Förbättrad livskvalitet för äldre. Ansök och se villkor

.

Tidigare utlysningar

Forskning våren 2022 – Psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta

Styrelsens bidragsbeslut har meddelats i december 2022. Se fullständiga villkor här

Forskning hösten 2022 – Samhällets miljöutmaningar

Styrelsens bidragsbeslut har meddelats i mars 2023. Se fullständiga villkor här