De äldres digitala deltagande

Projektet ska genom fem delstudier och samverkan i en forskningscirkel resultera i konkreta metoder och redskap som utvecklar och förlänger äldres digitala kompetens och deltagande.

Till skillnad från de analoga medier som radio och tv, vars funktioner man behärskade när man väl en gång lärt sig dem, så är de digitala verktygen i ständig förändring. Nya versioner, program och appar kräver att användaren hela tiden uppdaterar både sin egen kunskap och sin utrustning. För många äldre kan barn och barnbarn vara till stor hjälp, men ska man kunna förlita sig på dessa så kallade varma experter måste de dels finnas tillgängliga rent geografiskt, dels själva vara tillräckligt kunniga både tekniskt och pedagogiskt.

Våra studier visar att barn och barnbarn i många fall kan vara ett viktigt stöd, men det är viktigt att den äldre blir delaktig, inte bara får sitt problem löst

Tobias Olsson, forskare

I bästa fall kan det bli ett givande utbyte mellan generationer, där de äldre hjälper de yngre med exempelvis vett och etikett och frågor om anonymitet på nätet.

Men det finns också bibliotek, studiecirklar och internetcaféer där man som äldre kan få hjälp. En studie har tittat närmare på supporttjänsten hos några bibliotek. Även om besökarnas bakgrund varierar, både socioekonomiskt och i vilken omfattning de behöver hjälp, liksom kunskapen och förmågan att ta till sig det som är nytt, har några tydliga typanvändare ändå utkristalliserat sig. Majoriteten av de som besöker supporten är kvinnor, men även mäns erfarenheter är inräknade. 

Det finns de som är kunniga och bara behöver hjälp med specifika frågor. Av dessa är några nyfiken och vill veta hur det fungerar, medan andra nöjer sig med få saken fixad. Den mest typiska besökaren är osäker och rädd för att göra fel. Ibland handlar det om okunskap, men andra gånger är det utrustning som behöver uppdateras eller bytas ut. Slutligen finns det de som är nybörjare och behöver mycket stöd och hjälp, både med att lära sig hur den tekniska utrustningen fungerar och vad de behöver.

Den ideella organisationen Seniornet gör också en stor insats för alla över 55 år. Kurser och studiecirklar där äldre undervisar andra äldre om digitala medier finns över hela landet. Dessutom anordnar man på många orter internetcafé för att nå ut till så många som möjligt. I detta inkluderande sammanhang kan deltagarna komma och gå, ställa frågor och få såväl hjälp som uppmuntran.

Efter att ha studerat olika sätt på vilka dagens äldre kan få stöd och hjälp med sin digitala närvaro och hittat vilka framgångsfaktorer som finns ska forskarna i projektet ta fram enkla och tydliga rekommendationer. Frågan de ställer är dock om de äldres möjlighet att tillgodogöra sig den moderna tekniken i så stor utsträckning som nu ska ligga på den enskilde alternativt frivilliga organisationer.

Läs handbok som projektgruppen har utarbetat: Hela livet, handbok för digitalt deltagande

Projektet ”Äldre i e-samhället: Projekt för digitalt deltagande” har genomförts av forskare på Malmö universitet, Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Projektet avslutades våren 2022.

Foto: Black.se