Ensamhet bland äldre personer

Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna

Ensamhet har fått alltmer uppmärksamhet som problem i samhället, inte minst under pandemin. Men hur vanligt är det att äldre personer upplever ensamhet och har det skett någon ökning över tid?

I den här föreläsningen presenteras utvecklingen av ensamhet, samt forskning om förhållanden och egenskaper som ökar risken för ensamhet och som bör vara i fokus för interventioner.

Lena Dahlberg är docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna och vid Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms universitet. Hennes forskning fokuserar på ensamhet, social exkludering och informell omsorg om äldre personer.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.