Welfare@home

Utveckla välfärdsteknik tillsammans med, snarare än för, äldre personer och deras hemtjänstpersonal. Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut.

Det är förvånande att de två främsta användarkategorierna – äldre personer och deras hemtjänstpersonal – hittills haft begränsat inflytande på innovation, utveckling och implementering av välfärdsteknik.

I projektet Welfare@home utforskar vi användarperspektiv, som sällan beaktats i tidigare forskning, för att främja utveckling av användarvänlig välfärdsteknik inom hemtjänst.

Sofi Fristedt är leg. arbetsterapeut, har arbetat bland annat inom geriatrisk och neurologisk rehabilitering. Hon är docent i Hälsa och vårdvetenskap vid Jönköping University där hon arbetar som avdelningschef för Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Sofi är även aktiv som forskare vid Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), Lunds universitet.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.