Att optimera demensresan

Wilhelmina Hoffman, geriatriker

Föreläsningen handlar om kognitiv sjukdom som demens – från tidiga symtom till vård i livets slut och hur vi kan säkerställa god och jämlik vård oavsett vård- och omsorgsnivå genom nationella och tillgängliga verktyg.

Wilhelmina Hoffman är geriatriker med fokus på demenssjukdomar, rektor för Stiftelsen Silviahemmet samt chef för Svenskt Demenscentrum. Hon har arbetat med att utveckla utbildningar och utbildningsmodeller som till exempel Silviahemscertifiering och Stjärnmärkt.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.