Betydelsen av kultur inom äldreomsorgen

Merita Fetahu Neziraj, sjuksköterska och doktorand vid Malmö Hogskola

Föreläsningen ger en inblick i hur kulturella event påverkar äldre personer, deras närstående och vårdgivare samt hur kulturella event kan tillämpas praktiskt på särskilda boenden.

Merita Fetahu Neziraj är sjuksköterska specialiserad inom intensivvård och vård av äldre samt doktorand vid Malmö universitet.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.