70 är det nya 50 – om åldersdiskriminering

Ingmar Skoog - professor, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs Universitet.

Äldre idag är yngre än någonsin. Föreläsningen handlar om H70-studierna i Göteborg som undersökt äldre sedan 50 år. Studierna visar att äldre idag är både intellektuellt, psykiskt och fysiskt betydligt bättre än när studierna började.

Ingmar Skoog är professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Årets Senior och Sommarpratare 2021.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.