Framtidsperspektiv – morgondagens äldreomsorg

Panelsamtal

Ett avslutande panelsamtal med dagens föreläsare under ledning av moderator Claes Elfsberg.

Medverkande är Ingmar Skoog, professor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Högskolan i Dalarna, Anna Sandgren, docent och vetenskaplig ledare för Palliativt Centrum, Linnéuniversitetet, Helene Reimertz, överläkare, Palliativt Centrum, Region Kronoberg, Wilhelmina Hoffman, chef för Svenskt Demenscentrum, Sofi Fristedt, docent i Hälsa och vårdvetenskap vid Högskolan i Jönköping, Merita Fetahu Neziraj, doktorand vid Malmö universitet och Karin Wendin, professor i Mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.