Kunskapsdagen 9 november 2021

Familjen Kamprads stiftelse firade sitt 10-årsjubileum med en kunskapsdag på Växjö konserthus och 300 entusiastiska deltagare kom från hela Småland för att få uppleva en dag med intressanta föreläsningar, möten med kollegor och god mat.

Dagen inleddes med att ordförande, professor Katarina Olsson hälsade välkommen, berättade om stiftelsens arbete och introducerade dagens moderator Claes Elfsberg. Han i sin tur lämnade orden till professor Ingmar Skoog, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Hans föreläsning ”70 är det nya 50 – om ålderism” lockade till många skratt, men framför allt till nya insikter och kunskap.

Efter en fruktstund var det dags för deltagarna att leta upp den första av de tre föreläsningar de själva valt ur programmet. Ensamhet, demens, digitala hjälpmedel och betydelsen av kultur var några av de ämnen som behandlades. Lunchen gav inte bara näring, utan också möjlighet att utbyta tankar med andra deltagare. Eftermiddagen innehöll två föreläsningspass och innan den avslutande paneldebatten bjöds det på Smålands nationalrätt, ostkaka med kaffe. 

Dagen avrundades med att föreläsarna samlades på Christina Nilssons-salens scen för ett sammanfattande samtal under ledning av moderator Claes Elfsberg. När det sedan var dags för deltagarna att lämna Konserthuset var det både med ny inspiration och en goodiebag från möbelhandlaren i Älmhult.


Röster från dagen

Catarina Svensson
Vetlanda kommun, projektledare

Det har varit en fantastisk intressant dag. Man behöver verkligen det här och det är ämnen som intresserar mig. Jag är undersköterska i grunden, jobbar som aktivitetsledare på Tegnérhuset i Vetlanda och brinner för äldre människor. 

I min tjänst ingår också projektet Sångfåglarna på 20 procent där vi åker runt på olika boenden och underhåller med sång och musik. Man ska ha kul hela livet!

Det är roligt att höra på forskare som är proffs på detta och jag tar med mig det jag lärt mig hem. Det enda tråkiga att dagen gått så fort. Jag hade velat ha ännu mer och kanske på hur situationen ser ut för de äldre idag, efter pandemin.


Emma P och Marie Liljegren
Verksamhetsutvecklare Social verksamhet Röda Korset

Vi jobbar med ett projekt för att minska ensamheten och ofrivillig isolering hos äldre. Hela dagen har varit jättebra och intressant. Vi har tagit till oss mycket nytt. När det gällde Lena Dahlbergs föreläsning Ensamhet bland äldre personer kände vi igen mycket, men det är bra att få se forskningsresultaten och känna att de stödjer det vi sysslar med.

Efter många år som undersköterskor inom äldrevården saknas inte erfarenhet av äldre människors livssituation, men båda skulle önska mer kunskap om anpassad fysisk aktivitet, speciellt för dem som fortfarande bor hemma.


Anna Blad
Hilda Barrington

Enhetschefer, Nybro kommun

Det har varit en väldigt lärorik och inspirerande dag som gett nya perspektiv. Nu handlar det om hur vi kan omsätta detta i praktiken.

Föreläsningen ”70 är det nya 50” var superbra. Vi var bland annat också på ” Matupplevelser genom livet” och den gav tankeställare. Maten är ju väldigt viktig i våra äldres vardag. 

Rent generellt var det en blandning av gammalt och nytt, men i nya sammanhang. Helst hade man velat gå på alla föreläsningarna.


Linda Blomberg
Hultsfreds kommun, arbetar på ett demensboende i äldreomsorgen.

Vi är tio stycken från kommunen som är här för att få inspiration, en blandad grupp med enhetschefer, omsorgspersonal, sjuksköterskor. Jag är framförallt intresserad av demensforskning eftersom jag arbetar på ett demensboende. 

Mycket av det vi hör från forskningen är sådant som vi känner igen och själva har stött på i verksamheten. En viktig fråga handlar om att befolkningen blir äldre och hur det påverkar planeringen inom kommunen. Vi kommer att behöva bygga mycket nytt för våra äldre. Vi som arbetar ute i verksamheterna får vara väldigt delaktiga i hur det ska se ut på framtidens äldreboenden och när vi funderar på hur mycket demensplatser vi behöver och hur det ska se ut på boendena är det bra att ha med sig forskningen. 

Eftersom vi kommer från ”musikkommunen” tyckte vi att det var lite extra kul att höra om betydelsen av musik- och kulturupplevelser inom äldreomsorgen.


Annika Andersson
Cathrin Kjell
Marianne Andersson
Marie Åkerblad

Vaggeryds kommun, Furugårdens vård- och omsorgsboende.

Flera av oss jobbar med dagverksamhet för personer med lättare demensdiagnoser och det känns viktigt att få inspiration och input kring nya saker som vi kan göra i vårt arbete. Det tycker jag att vi har fått med oss i dag. Bland annat har vi lyssnat på föreläsningar om vikten av kultur, demensresan och om ensamhet.

En intressant lärdom är att ensamheten bland äldre kanske inte är riktigt så stor som vi har befarat, vilket var skönt att höra. Men att man också kan prata om olika sorters ensamhet och att man behöver tänka till kring hur man bemöter olika typer av ensamhet. 

Just vikten av bemötande, hur vi är och bemöter människorna i deras vardag, är något vi tar med oss. Att vi både kan göra deras dag, men också förstöra deras dag. En annan sak som vi tar med oss är hur viktigt det är med kultur. Att äldre som har svårt att komma ut ändå får möjlighet att ta del av ett kulturutbud. Det kan lyfta måendet hos en människa i flera dagar.

Vi vill lyfta fram att vi är tacksamma för de gåvor som vi fått till boendet av stiftelsen, exempelvis iPads. De har varit väldigt bra nu under pandemin, dels för att kunna komma ut på nätet och ta del av sång och musik, dels för att ha kontakt med anhöriga under besöksförbudet. Vi har också fått parkbänkar och en parcykel som gör att personer som annars inte skulle ha möjlighet kan komma ut på en tur. 

En sådan här dag ger oss inspiration men vi får också bekräftelse på att det vi gör faktiskt är bra. Det är skönt att veta.

© Familjen Kamprads stiftelse. Inspelat vid Kunskapsdagen 2021, Växjö Konserthus.