Ung Företagsamhet 2014 - 2024

Ung Företagsamhet arbetar för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap inom ramen för sin skolgång.

Genom stiftelsens stöd fokuserar Ung Företagsamhet på yrkesprogrammen i gymnasiet samt varje UF-regions mesta landsbygdskommun. I samarbetet återfinns även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente.  

Familjen Kamprads stiftelse har varit partner till Ung Företagsamhet sedan 2014.

Läs mer här (extern länk)