Företagsutveckling - nya starka företag i Norrland 2023 - 2025

NyföretagarCentrum Nord har beviljats finansiering på 3,2 miljoner kronor från Familjen Kamprads  stiftelse. Initiativet syftar till att stödja och främja entreprenörskap och nyföretagsamhet i Norrbotten. 

Inom ramen för stiftelsens uppdrag om att främja utveckling av företagsverksamhet i Norrland har stiftelsen beslutat att stödja NyföretagarCentrum Nords initiativ Nya Starka Företag i Norrland. 

– Vi är glada över att kunna stödja angelägna utbildningsinsatser för nystartade företag i Norrbotten. Genom såväl fysiska möten som digitala forum kommer Nyföretagarcentrum att nå flera hundra nya företagare under tre år. Det ska stärka företagens konkurrenskraft, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads Stiftelse.

Läs mer här (extern länk)