Intelligent rollator

Projektet är ett samarbete mellan institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och två grupper vid Norrlands universitetssjukhus; Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS), samt Umeå Stroke Center (STR).

Slider image
Slider image
Slider image

Med Intelligent rollator blir ett avancerat tekniskt gånghjälpmedel tillgängligt för många äldre funktionshindrade.

Tekniken minskar risken för fallskador

Rollatorn är till stor hjälp för många människor. Bara i Sverige finns mer än 200 000 användare. Även om rollatorn innebär ökad frihet och mobilitet för människor med dåligt balanssinne och nedsatt rörelseförmåga, innebär den också en ökad risk för fallolyckor. Projektet Intelligent rollator syftar till att minska denna risk.

Personer med nedsatt kognitiv förmåga har ibland problem att manövrera en rollator. Vid svängar i trånga utrymmen är det lätt köra på möbler och dörrposter. I korridorer tenderar ibland rollatorn att driva mot korridorväggarna istället för att köra rakt fram. Också vid användning utomhus kan användaren ha problem med att köra rakt och därmed oavsiktligt köra över trottoarkanter eller ner i gropar i marken.

Ibland beror det på att föraren har kognitiva brister och inte uppfattar viktiga detaljer i omgivningen. Ibland kombineras det med fysiska brister. Efter en stroke är det till exempel vanligt att den ena sidan av kroppen är starkare än den andra.

Syftet med projektet är att utveckla en intelligent rollator som gör användningen lättare och säkrare, speciellt för brukare med kognitiva och fysiska brister. Rent tekniskt handlar det om att rollatorn automatiskt ska känna av möbler, väggar, gropar och trottoarkanter och med hjälp av elektriskt kontrollerbara bromsar automatiskt korrigera rollatorns körriktning. Tekniken kan inkluderas i såväl existerande som nya rollatorer.

Vi arbetar med prototyp och användartester för kommersialisering av en intelligent rollator. Vi vill öka förståelsen av värdet av ett avancerat tekniskt gånghjälpmedel som ska göras tillgängligt för de många äldre funktionshindrade.

Thomas Hellström, forskare inom datavetenskap och ansvarig för projektet ”Intelligent rollator”

En grundläggande princip är att handhavandet ska vara väldigt likt en vanligt rollator. Användaren skjuter rollatorn framåt med muskelkraft och automatiken modifierar körriktningen genom att aktivera en av bromsarna på de bakre hjulen. Om vänster hjul bromsas svänger rollatorn åt vänster och vice versa. De automatiska bromsarna gör dessutom användaren uppmärksam på situationen, eftersom aktiveringen både känns och hörs.

Målet är att minska fallskador genom att rollatorn själv ska kunna svänga undan för hinder och undvika att någon kör utför trottoarkanten.

Foto: Black.se, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Shutterstock.