Fysisk aktivitet och hälsa

Patrick Bergman, forskare och leg sjukgymnast

Hur påverkas hälsan av fysisk aktivitet? Hur mycket rekommenderas äldre att röra på sig och varför är det viktigt att göra det? Patrick Bergman, forskare och leg sjukgymnast, berättar om sin forskning inom området.

Det goda åldrandet – föreläsningsserie våren 2022.

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse. I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under våren 2022 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet. Föreläsningsserien vänder sig till seniorer och målgruppen 65+.