NorrlandsNavet

NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan stiftelsen och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning.

För att identifiera utmaningar och behov bland regionens företag bedriver Luleå tekniska universitet uppsökande verksamhet för att identifiera kunskapsbehov inom områden som är viktiga för företagens utveckling och konkurrenskraft.

Läs mer här (extern länk)