Kunskapsuppbyggnad i Norrland med anledning av arvet efter Ingvar Kamprad

Det är med stor tacksamhet som vi konstaterar att grundaren tänkte på Familjen Kamprads stiftelse i sitt testamente. Hälften av hans personliga tillgångar har tillfallit stiftelsen, cirka 700 miljoner kronor.

I testamentet anger Ingvar Kamprad den inriktning för hur tillgångarna ska användas: ­”utveckling av företagsverksamhet i Norrland”. En inriktning som ligger väl inom ramen för stiftelsens övergripande ändamål: forskning och utbildning. 

Stiftelsens styrelse har inledningsvis valt att arbeta med fyra initiativ som fokuserar på norra Sverige. Initiativ som på olika sätt ska bidra till att stärka det norrländska entreprenörskapet. De fyra initiativen är:

NorrlandsNavet
NorrlandsNavet är ett center för utveckling av företagsverksamhet i norra Sverige i samarbete mellan Familjen Kamprads stiftelse och Luleå tekniska universitet. Vi ger små och medelstora företag i norra Sverige möjligheten att utveckla sitt företag med hjälp av forskning och utbildning.

Läs mer här (extern länk)

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet vill att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap inom ramen för sin skolgång. Genom stiftelsens stöd fokuserar Ung Företagsamhet på yrkesprogrammen i gymnasiet samt varje UF-regions mesta landsbygdskommun. I samarbetet återfinns även en särskild Norrlandssatsning enligt Ingvar Kamprads vilja och testamente. 

Läs mer här (extern länk)

Youth Up North
År 2020 tog Familjen Kamprads stiftelse tillsammans med Stenbecks stiftelse initiativ till Youth Up North – en mångårig satsning med mål att stärka ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd i Norrland. En landsbygd där unga bor och har en aktiv roll i att utveckla kommunen och bidra i samhällsutvecklingen.

Läs mer här (extern länk)

Norrlandsantologin – Entreprenörskap för en levande landsbygd
Vi bad Sveriges ledande forskare under ledning av professor Karl Wennberg att bidra med sin kunskap om landsbygdsutveckling. Antologin innehåller 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland – från demografins betydelse för entreprenörskap till lokal utveckling inom besöksnäringen.

Läs antologin här (extern länk)

Vi fortsätter löpande att berätta om olika initiativ under benämningen ”Uppdrag Norrland” här på stiftelsens webbplats.