Youth up North 2020 - 2026

För en landsbygd där unga vill leva, bo och ha en aktiv roll i samhällsutvecklingen!

Vad krävs för att unga ska vilja bo kvar på landsbygden? Det här är en framtidsfråga för landsbygdskommuner oavsett om de ligger i norra eller södra Sverige. Youth Up North är en treårig satsning som startade 2020 med målet att tackla utmaningen lokalt i norra Sveriges inland.

Youth Up North verkar med Arjeplogs, Bodens och Doroteas kommuner som unika testbäddar för att identifiera framgångsfaktorer för att skapa en mer levande landsbygd för unga. Vår utgångspunkt är att när unga får möjlighet att påverka sitt lokalsamhälle så bidrar det till att skapa en landsbygd där unga vill leva och bo.

Genom tvärsektoriella samarbeten mellan civilsamhälle, näringsliv och kommun utvecklar vi nya metoder som testas och implementeras lokalt. Kärnan i arbetet är att skapa mötesplatser mellan vuxna beslutsfattare och unga samt bygga strukturer som ger unga inflytande.

Youth Up North har ungas entreprenörskapsanda, kreativitet och innovationer i centrum. Vi arbetar medskapande utifrån ungas visioner, idéer och med unga ledare som kraft.

Läs mer här (extern länk)

Projektet drivs och stöttas av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks stiftelse.