Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Välj ett ämne

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ som vi stödjer

Berättelse

Det goda åldrandet

Förändringar i aptitreglering hos äldre

Läs mer

Det goda åldrandet

Vårdande måltidsmiljöer

Läs mer

Det goda åldrandet

Hälsosamma livsmedel från växtriket

Läs mer

Det goda åldrandet

Aktivitetslådor

Läs mer

Det goda åldrandet

Hälsoeffekter vid utomhusvistelser

Läs mer

Det goda åldrandet

Säker träning i hemmet

Läs mer

Det goda åldrandet

Styrketräning för äldre

Läs mer

Det goda åldrandet

Fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer