Säker träning i hemmet

Sofia Backåberg, Forskare och leg fysioterapeut

Ibland kan ålder, sjukdom eller en period på sjukhus ändra vår förmåga att utföra vissa rörelser i vardagen. Sofia berättar hur vi på olika sätt kan återerövra tillit till den egna kroppen och fysiska förmågor genom träning i hemmet.

Det goda åldrandet – föreläsningsserie våren 2022.

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse. I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under våren 2022 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet. Föreläsningsserien vänder sig till seniorer och målgruppen 65+.