Hälsoeffekter vid utomhusvistelser

Jonas Ahnesjö, Biolog och forskare i idrottsvetenskap

Hur påverkas äldres stressnivå, immunförsvar och hjärnhälsa om vi rör på oss utomhus jämfört med inomhus? Jonas berättar om sitt forskningsprojekt där de studerat hälsoeffekterna hos äldre när de varit fysiskt aktiva, både inomhus och utomhus.

Det goda åldrandet – föreläsningsserie våren 2022.

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse. I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under våren 2022 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet. Föreläsningsserien vänder sig till seniorer och målgruppen 65+.