Styrketräning för äldre

Jesper Augstsson, Forskare och leg sjukgymnast

Med ökad ålder minskar vår muskelmassa vilket kan försämra vår styrka och våra funktioner.  Vi kan till exempel få sämre balans eller svårare att resa oss från en stol. Jesper berättar hur vi kan använda styrketräning för att bibehålla och öka vår styrka och muskelmassa.

Det goda åldrandet – föreläsningsserie våren 2022.

Det goda åldrandet är stiftelsens egna programinitiativ inriktat mot tema fysisk aktivitet och rörelse. I samverkan med Linnéuniversitetet bjuder stiftelsen under våren 2022 in till en föreläsningsserie om äldres hälsa och betydelsen av fysisk aktivitet. Föreläsningsserien vänder sig till seniorer och målgruppen 65+.