Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ vi stödjer

Välj ett ämne

Här kan du läsa mer om några projekt och initiativ som vi stödjer

Berättelse

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #12 – Gärdets dagverksamhet - dagverksamhet på lantgård

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #11 – Användning av utemiljöer

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #10 – OUT-FIT-träff på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #9 – Universitetets tre uppgifter

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #8 – Matris: Kartläggning av tillgång till utemiljö vid särskilda boenden

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #7 – Kunskapsresa – rum för möten och vardagsrörelser ute och inne

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #6 – Gåturer med hyresgäster

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #5 – Presentation av forskningsprojektet på ARCH22 – the 5th Architecture Research Care and Health conference

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #4 – Gåturer med personal

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #3 – Insamling av särskilda boenden-ritningar pågår

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #2 – Platsbesök på särskilda boenden

Läs mer

Hälsa & utemiljö

Forskarblogg: #1 – Hälsofrämjande utemiljö vid särskilda boenden för äldre

Läs mer