Gärdets dagverksamhet - dagverksamhet på lantgård

Många äldre personer som har en demenssjukdom deltar ofta i en dagverksamhet i skedet innan de är i behov av att flytta till ett särskilt boende. Vanligtvis bedrivs dagverksamheter i kommunal regi och inomhus i en byggnad centralt belägen i staden. Det här blogginlägget handlar om Gärdets dagverksamhet som är en dagverksamhet på lantgård och där utemiljö och djur är i fokus. Du får även möta Ulf Kallin som arbetar med fastighetsutveckling av bland annat särskilda boenden på Ikano Bostad och som, precis som alla tidigare gästskribenter, ingår i OUT-FIT projektets referensgrupp.

En tidig höstdag besökte forskargruppen i OUT-FIT projektet Gärdets dagverksamhet. Lantgården är belägen utanför Laholm och på gårdsplanen stod Marie Svensson, verksamhetsledare, undersköterska och diplomerad Silviasyster och tog emot oss. Gärdets dagverksamhet vänder sig till personer över 65 år med demenssjukdom. Marie Svensson berättar att en vanlig dag på Gärdet börjar klockan 9:00 då de sex till åtta deltagarna anländer, därefter äter de frukost tillsammans. Under förmiddagen anpassas verksamheten efter deltagarnas behov och lunchen tillagas. På eftermiddagen erbjuds olika aktiviteter, så som promenader, interaktion med gårdens djur (höns, grisar, kaniner, getter, får, katter, hästar och hund), trädgårdssysslor, snickeri, bakning, läsning eller avkoppling i hammocken utomhus. Eftermiddagen avslutas med fika och avrundning för hemresa klockan 15:00. Stora delar av sitt yrkesverksamma liv har Marie Svensson arbetat med äldre personer inom kommunal verksamhet och det var så längtan efter att få erbjuda ytterligare ett alternativ till dagverksamhet som idén väcktes om att erbjuda den på lantgård, där närheten till natur och djur bidrar till stimulans och meningsfullhet på ett sätt som verksamhet inomhus saknar. Vid rundvisningen på gården märks Marie Svenssons gedigna kunskap om äldre personers behov i kontakten med utemiljön. Exempelvis är det enkelt att förflytta sig på markunderlagen då de är plana och hårdgjorda, det finns skyltar som underlättar för orienteringen, utemöblerna är upphöjda för att underlätta vid uppresning och säkerheten för både deltagarna och djuren har det inte tummats på. För Marie Svensson är det självklart att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, därför har det också varit viktigt för henne att vidareutbilda sig själv och personalen för att få utmärkelsen ”Stjärnmärkt” av Svenskt demenscentrum. Ytterligare en utmärkelse har tilldelats Marie Svensson och Gärdets dagverksamhet, i maj 2023 fick hon ta emot Queen Silvia Nursing Award, ett pris som delas ut av H.M. Drottning Silvia på slottet i Stockholm till personer och verksamheter som utmärker sig inom äldreområdet. Marie Svensson fortsätter att berätta att det bör vara en självklarhet att alla kommuner erbjuder de äldre personerna både dagverksamhet inom kommunal regi och utomhus på lantgård som ett alternativ, så det finns en valfrihet. Inom Laholms kommun tillämpas upphandling enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). I nuläget är det både Laholms kommun och Båstad kommun som har köpt platser hos henne. Om Gärdets dagverksamhet väcker ditt intresse föreslås att du besöker dess hemsida (länk: www.gardetsdagverksamhet.se) eller att du tar kontakt med Marie Svensson och kanske till och med bokar in ett eget studiebesök.

I filmklippet här under får du en glimt av Gärdets dagverksamhet:


Klicka här


Gästskribent:

Ulf Kallin

Hej, undertecknad är nu över 60 år kommen, arbetat med bostäder hela livet förutom en kort sejour som militär. Arbetslivet började först på en byggarbetsplats sen gick det vidare mot platsledning och sedermera till projektutvecklingens alla skeden av flerfamiljshus i bostadsrättsform och hyresrättsform. Under de senaste åren har jag arbetat på Ikano Bostad med fokus på boenden för äldre med en social kontext. Ikano Bostad har idag fem vårdboenden och vi håller på med utveckling av ytterligare två. På Tornugglan i Täby arbetar vi med vårt seniorkoncept där vi bygger både seniora hyresrätter och ett vårdboende. Viktigt är att se att det vi ska utveckla inte blir en institution som inte kan uppfylla de enskilda personernas behov, boendet måste vara trivsamt och ge en känsla av hem och gemenskap för de många äldre. Många svenska vårdboenden präglas av en sjukhusmodell där de boende är passiva mottagare av vård och omsorg. Samtidigt har kommunerna det ekonomiskt ansträngt och äldreomsorgen står inför tuffa rekryteringsutmaningar i en bransch med låg attraktivitet. Tillsammans måste vi utveckla nya kostnadseffektiva arbetssätt som bygger på delaktighet hos de äldre och som samtidigt gör det möjligt för personalen att känna att de har förutsättningarna att göra ett bra jobb och utvecklas. Det arbete som bedrivs enligt ovan inriktar sig även på att hålla sig ajour med vad som pågår inom forskning och innovationsvärlden, vi bedriver samarbeten med bl.a. Karolinska institutet (KI) och Linneuniversitetet (LNU) inom ramen för Living Lab samt med KI, LNU, Göteborgs universitet och Chalmers när det gäller vissa stopp på vår så kallade kunskapsresa. Vårt arbete syftar till att förbättra de inre och yttre rummen och då tangerar OUT-FIT projektets arbete det vi vill åstadkomma för att skapa mervärden i de yttre rummen.Om projektet:
Kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering

Projektet handlar om att öka kunskapen om kvaliteter i den fysiska utemiljön som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilda boenden. Projektet förväntas generera ny kunskap om i vilken utsträckning äldre personer som bor på särskilda boenden har till gång till utemiljö, utevistelse och uterehabilitering. Projektet kommer även resultera i en evidensbaserad riktlinje som fokuserar på betydelsefulla aspekter kring kvaliteter i fysisk miljö vid särskilda boenden. En arbetsmetod kommer också att utvecklas kring hur de betydelsefulla kvaliteterna kan föras in i design och planering vid nyproduktion och renovering av särskilda boenden.

Länk till projektets webbplats:
https://www.gu.se/forskning/out-fit

Kontaktpersoner
Helle Wijk
Professor/sjuksköterska
helle.wijk@fhs.gu.se

Madeleine Liljegren
Doktorand
madeleine.liljegren@gu.se