Vårt bidrag till kunskapsuppbyggnad

Vi vill gärna dela med oss av det som är viktigt för vårt bidrag till kunskapsuppbyggnad.

I den här filmen berättar vi mer om arbetet med att stödja kunskap som är till nytta för samhället och såklart ”de många människorna”.