Kunskapsdagen i bilder

Några glimtar från en dag späckad med intressanta föreläsningar, god mat och nya insikter.


Christina Nilsson-salen i Växjö Konserthus fylldes inför varje föreläsning.
Dagens moderator, Claes Elfsberg, i samtal med stiftelsens ordförande, Katarina Olsson. 
Professor Ingmar Skoog föreläste om åldersdiskriminering och hävdade att 70 är det nya 50.
Publiken bidrog med stort engagemang. 
I Konserthusets foajé stod borden dukade för dagens lunch. 
Snabba förflyttningar mellan föreläsningarna.
Tre av dagens huvudpersoner: moderator Claes Elfsberg, professor Ingmar Skoog och Lena Fritzén, verkställande ledamot i Familjen Kamprads stiftelse. 
Föreläsningarna gav tankar och idéer som behövde avhandlas i pauserna.
Parcyklar till äldreboenden är ett projekt inom hjälpverksamhet bland behövande äldre där Familjen Kamprads stiftelse bidrar till ökad livskvalitet.
Dagen erbjöd ett spännande program av föreläsningar att välja bland.
Överläkare Helene Reimertz och docent Anna Sandgren föreläste om hinder och möjligheter med palliativ vård.