Alger och musslor – naturens eget reningsverk

Projektets vision är ett havsbaserat lantbruk där alger och musslor används för att rena luft och vatten i vår kustmiljö och producera hållbara kost- och fodertillskott.

Framtidens hållbara näringskällor växer i vattnet.

Forskningsprojektet vid Linnéuniversitetet förflyttar oss till ett havsbaserat lantbruk där alger och musslor används för att rena luft och vatten i vår kustmiljö. Algerna och musslorna skördas sedan och används för att producera hållbara kost- och fodertillskott.

I projektet används innovativa lösningar för att utveckla ett havsbaserat lantbruk i Östersjön och öka andelen lokalproducerad klimatsmart mat och hälsoprodukter. Tillsammans med industrin undersöker forskarna hur alger och musslor kan hjälpa till att minska övergödning och växthusgaser på ett naturligt sätt.

Projektet använder mikroskopiska alger som odlas genom att de återvinner näring ur avloppsvatten (fosfor och kväve) samt koldioxid ur industriell rökgas från cementindustrin. På så sätt hjälper algerna till att minska övergödning och klimatförändring. I kustnära blåmusselodlingar rensas vattnet, vilket bidrar till minskade övergödningseffekter som igenväxta vikar, döda bottnar och förstörda lekområden för fisk.

Genom samarbete med olika intressenter tar forskarna projektet vidare till livsmedelsindustrin. En av de stora utmaningarna i framtiden är att öka produktionen av livsmedel och samtidigt minska miljöpåverkan. Produktion av kycklingkött är ett miljövänligt alternativ till nöt- och fläskkött men industrin har behov av ett hållbart foder med mindre andel importerad soja som proteinkälla. För att ersätta en del av den soja som importeras till regionen föreslår forskarna lokalt producerade proteinkällor som alger och blåmusslor som tillskott i kycklingfoder.

Projektets vision är ett havsbaserat lantbruk där alger och musslor används för att rena luft och vatten i vår kustmiljö och producera hållbara kost- och fodertillskott.

Catherine Legrand med kollegor inom biologi och miljövetenskap vid Linnéuniversitetet.

Alger och musslor innehåller högvärdiga ämnen (oljor, protein, pigment) som kan förädlas till kosttillskott och användas som proteinkälla i exempelvis kycklingfoder. Forskningen visar att algerna och musslorna som skördas från vattnet inte innehåller några giftiga ämnen från reningsprocessen och de kan därför användas till att ta fram nya och värdefulla produkter.

Att använda sig av naturens eget sätt att ta hand om klimatförstöringen är både hållbart och resurssnålt. Projektet har hittat en lokal lösning på ett globalt problem.

Projektet leds av forskare från Lnu och är multidisciplinärt och förankrat i befintlig forskning inom akvatisk ekologi, mikrobiologi, matkvalitet och säkerhet hållbar affärsutveckling och marknadsanalys. Forskningsprojektet inkluderar demo och riktlinjer för havsbaserat lantbruk i regionen med fokus på innovativa lösningar för industrin.

Foto: Black.se, Virginia Long/Unsplash (höna), Diego Catto/Unsplash (musslor) samt forskningsprojektet.