Stiftelsen fortsätter sin satsning på utbildning i demensvård - certifiering av äldreboenden/hemtjänst i Markaryds kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har fattat beslut om 3, 5 miljoner kronor i bidrag för fortsatt satsning på ökad kunskap om demensvård. Utbildning i demensvård kommer att genomföras av stiftelsen Silviahemmet på utvalda äldreboenden/hemtjänst i Markaryds kommun, Ljungby kommun och Älmhults kommun.

Syftet är att bidra till bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående. Utbildningen avslutas med Silviahemscertifiering. Läs mer om hur certifieringen går till på Stiftelsen Silviahemmets hemsida

Satsningen genomförs efter ett pilotprojekt under 2021 där samtlig personal vid tre äldreboenden i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun har deltagit i utbildningsdagar. Läs mer om pilotprojektet

Vill du veta mer

Familjen Kamprads stiftelse
Verkställande ledamot
lena.fritzen@familjenkampradsstiftelse.se

Stiftelsen Silviahemmet
Silviasyster
Inga-Lill.Winqvist@silviahemmet.se

Publicerat: 18 oktober 2022