Silviahemscertifiering av tre äldre-, vård-, och omsorgsboenden i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun

Familjen Kamprads stiftelse har 2021 initierat ett pilotprojekt som handlar om att genom utbildning bidra till en bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras närstående.

Personal vid tre boenden har deltagit i utbildningsdagar i demenskunskap genom Stiftelsen Silviahemmet. Utbildningen är nu avslutad och vid en ceremoni fredagen den 1 april överlämnade H.M. Drottningen utbildningscertifikat till 123 medarbetare vid äldre-, vård-, och omsorgsboenden i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun.

H.M. Drottningen höll tal i samband med ceremonin i Västra Torsås kyrka i Lönashult. Här kan du ta del av talet

Familjen Kamprads stiftelse önskar all personal lycka till i ert viktiga arbete med kunskap och nya verktyg som bidrar till att ge bästa möjliga vård till personer som insjuknar i demens och samtidigt ge bra stöd till närstående.
Läs mer om certificeringsceremonin på Stiftelsen Silviahemmets hemsida

Med anledning av pilotprojektet anordnar Stiftelsen Silviahemmet en öppen föreläsning ”Demens – att vara anhörig”. Datum: 12 april, Växjö Konserthus. Välkommen att delta! Läs mer och ta del av inbjudan

Publicerat: 4 april 2022

Foto: Yanan Li, Kungahuset.se