En bättre miljö & Förbättrad livskvalitet för äldre - ansök om forskningsbidrag i stiftelsens kommande utlysning

Stiftelsen utlyser 150 miljoner kronor till forskning i två områden, ”En bättre miljö” och ”Förbättrad livskvalitet för äldre”.

En bättre miljö – öppen för forskare vid universitet/högskolor och forskningsinstitut
Stiftelsen välkomnar projektansökningar som fokuserar på miljö­problem som är särskilt svåra att lösa för att de inbegriper många aktörer och sektorer. Forskningens bidrag ska ske i nära samarbete med de som äger problemen och de som påverkas. Lösningar ska redan från början inkludera människan som en del av lösningen. Projektansökan kan till exempel handla om cirkulära processer, system­innovation, bidra till lösningar som kan minska de totala koldioxidutsläppen eller människans utsatthet i en tid av stora miljöförändringar.

Förbättrad livskvalitet för äldre – öppen för forskare vid universitet/högskolor, forskningsinstitut och regioner
Stiftelsen välkomnar projektansökningar med fokus på aspekter som bidrar till ett gott liv för den åldrande befolkningen, till exempel trygghet, välfärdsteknik, inflytande, anhöriga/ närstående, kvalitet på vård och omsorg, rättssäkerhet och driftsform.

Alla ämnesinriktningar är välkomna att ansöka. Ansökningsprocessen är indelad i två steg, se tidplan nedan. Ansökningsformulär och fullständiga villkor finns tillgängliga under utlysningsperioden.

Stiftelsen stödjer forskning där forskare och andra samhällsaktörer med gemen­samma krafter bidrar till ny kunskap. Forskning som stiftelsen finansierar ska redan i ansökan ha en tydlig idé hur resultat ska spridas för att snarast komma ”de många människorna” till del.

Se film om att söka bidrag hos stiftelsen.

TIDPLAN
3 sep – 1 okt: steg 1, beskrivning av projektidé & genomförande (max 4 sidor) och budget
12 nov: beslut om vilka projekt som går vidare till steg 2
12 nov – 12 dec: steg 2, fullständig projektplan och CV
mitten av april 2025: styrelsens beslut meddelas

Publicerat: 2024-06-20