Ökad livskvalitet bland äldre

32 projekt får bidrag inom ramen för ändamålet ”Hjälpverksamhet bland behövande äldre”. Bidragen delas ut till ideella föreningar och kommuner och ska användas för att bidra till ökad livskvalitet bland äldre. Projekten har anknytning till Småland.

LÄNKAR:
Se alla beviljade anslag 2015