Tillsammans vid livets slut

Stiftelsen fortsätter sin satsning på att stödja utbildning och forskning i palliativ vård. Projekten handlar om att förbättra viktiga områden som symptomlindring, värdig vård, existens och döende.

LÄNKAR:
Se alla beviljade anslag 2015
Läs mer om projektet ”Tillsammans vid livets slut”