Resultat av vår verksamhet 2014

Sedan starten har stiftelsen finansierat cirka 100 projekt. Stiftelsen bidrar till kunskapsuppbyggnad genom forskning och utbildning samt hjälpverksamhet bland behövande äldre. Genom fokus på genomförande ska resultaten komma de många människorna till del.

LÄNKAR:
Ladda ner årsredovisning 2014