Följande projekt har beviljats bidrag:

Forskning & utbildning

A nationwide study of the function of the social worker in cancer care and rehabilitation: the present status and future prospects

Advanced modelling of normal tissue responses in radiotherapy

Caroline Olsson, Göteborgs universitet, 900 000 kronor, ref # 20150062

Aktiv patientmedverkan – implementering av en metod för att överbrygga gap i cancervårdens övergångar

Mirjam Ekstedt, Kungliga Tekniska högskolan, 3 000 000 kronor, ref # 20150067

Projektet är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, och sker i samverkan med Kalmar och Kronobergs läns sjukhus

Att göra det ofattbara fattbart: metaforers betydelse för det goda samtalet inom palliativ cancervård

Att möta män och deras anhöriga i palliativ cancervård i Sverige

Ásgeir R. Helgason, Karolinska institutet, 4 500 000 kronor, ref # 20150034

Can healthcare be improved for women who are notified of having an abnormal Pap smear result – an intervention in Southeast of Sweden

Katarina Swahnberg, Linnéuniversitetet, 2 800 000 kronor, ref # 20150012

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitet, kvinnoklinikens primärvård och slutenvård samt laboratoriet för klinisk cytologi i Kalmar.
Läs mer

En snabbare återgång till normal vardag med hjälp av en strukturerad individualiserad rehabilitering efter behandling av huvud- och halscancer

Göran Laurell, Uppsala universitet, 1 800 000 kronor, ref # 20150003

Projektet är ett samarbete mellan tre universitetssjukhus i Umeå, Uppsala och Örebro.

En utvärdering av proteinet RBM3 som biomarkör för identifiering och optimal behandlingsstratifiering av potentiellt långtidsöverlevande cancerpatienter

Karin Jirström, Lunds universitet, 1 100 000 kronor, ref # 20150055

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Karolinska institutet  i samverkan med samtliga landets universitetssjukhus

Ett instrument för enklare provtagning av cancermisstänkta förändringar – EndoDrill

Bruno Walther, Lunds universitet, 2 200 000 kronor, ref # 20150035

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Identification of tumor-derived negative regulators of erythropoiesis – towards novel therapies for cancer-related anemia

Kenichi Miharada, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref # 20150010

Individual patient-centric cancer treatment

Mattias Magnusson, Lunds universitet, 2 000 000 kronor, ref # 20150054

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus

Individuell prevention av bröstcancer – ett paradigmskifte inom svensk bröstcancervård (”Karisma”)

Per Hall, Karolinska institutet, 9 000 000 kronor, ref # 20150052

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet och lasaretten i Helsingborg, Landskrona, Lund och Södersjukhuset i Stockholm.

Karolinska Pankreascancer Belysning

Matthias Löhr, Karolinska institutet, 6 700 000 kronor, ref # 20150057

Kunskap och kommunikation för en minskad cancerrisk i Glasriket

Anna Augustsson, Linnéuniversitetet, 2 000 000 kronor, ref # 20150046

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Linköpings universitet.

Men´s experiences related to lifeprolonging treatment of metastatic castration refractory prostate cancer

Agneta Wennman-Larsen, Sophiahemmet högskola, 2 200 000 kronor, ref # 20150071

Projektet är ett samarbete mellan Sophiahemmets sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sophiahemmets högskola, Umeå universitet, Karolinska institutet, Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset och i samverkan med Prostatacancerförbundet

MGIMO, Moscow State Institute of International Relations, Ryssland, utbildningsstipendier

Nils Nilsson, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, 2 000 000 kronor, ref # 20152007

Nanopartiklar i rörelse för att avslöja om cancer spridits i lymfsystemet

Tomas Jansson, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref # 20150065

Palliativt Centrum för samskapad vård, utbildning, forskning och klinisk verksamhet Kronoberg

Eva Benzein, Linnéuniversitetet, 6 400 000 kronor, ref # 20152002

Palliativt Centrum Skåne

Carl Johan Fürst, Lunds universitet/Region Skåne, 3 500 000 kronor, ref # 20152003

Smålea – en småländsk ledarskapsarena

Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan, 2 000 000 kronor, ref # 20152005

Så ett frö

Ulrik Ilstedt, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 2 000 000 kronor, ref # 20152001

Säker och lättillgänglig vård för cancerpatienter med stöd av en interaktiv applikation för mobil/läsplatta

Ann Langius-Eklöf, Karolinska institutet, 2 300 000 kronor, ref # 20150015

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting.

To lose a parent during childhood: impact on long-term psychological health and intervention

Ulrika Kreicbergs, Ersta Sköndal högskola, 4 000 000 kronor, ref # 20150044

Tvärvetenskaplig studie om de centrala katetrar som används vid cytostatikabehandling hos kvinnor med bröstcancer (PICC & PAC-studien)

Gunilla Björling, Röda Korsets högskola, 2 000 000 kronor, ref # 20150017

Projektet är ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet Danderyds sjukhus och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (2015-2019), 25 000 000 kronor, ref # 20142005

Anslaget till organisationen Ung Företagsamhet omfattar fem miljoner kronor årligen och ska användas för att få fler ungdomar att prova sitt entreprenörskap. Landsbygdskommuner och elever på gymnasieskolans yrkesprogram kommer särskilt att prioriteras.

Läs mer om anslaget till Ung Företagsamhet

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Angeläget – en mötesplats för äldre

Equmeniakyrkan, 40 000 kronor, ref # 20155006

Färre timmar sjukvård med friskvårdande tennis för äldre

Kalmar Tennisklubb, 40 000 kronor, ref # 20151010

Gungstolen, verktyg i vardagen

Lessebo kommun, omsorgsförvaltningen , 205 000 kronor, ref # 20151023

Gungstolsterapi för ökat välbefinnande hos äldre

Växjö kommun, demensenheter på särskilt boende för äldre, 204 000 kronor, ref # 20155020

Inomhusgym för träning och aktivitet

Västerviks kommun, Gertrudsgården, 85 000 kronor, ref # 20151032

Kultur för äldre, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Östra Småland/Öland, 700 000 kronor, ref # 20155012

Kultur som friskvårdsfaktor, att leva hela livet i Södermöre

Kalmar kommun, kommundelsförvaltningen Södermöre, 250 000 kronor, ref # 20151026

Mekanisk bröstkomprimeringsutrustning för placering i ambulanser

Bolmsö Brandvärn Ljungby/Region Kronoberg, 2 100 000 kronor, ref # 20155013

Musikcafé för äldre

IOGT-NTO Sävsjö, 40 000 kronor, ref # 20155007

Må-bra-dagar för anhöriga pensionärer som vårdar närstående i hemmet

Vetlanda kommun, anhörigcenter, 75 000 kronor, ref # 20151012

Parcyklar

Torpahemmet Anna Kjellbergs minne, ref # 20151001
Ljungby kommun, Ljungberga äldreboende, ref # 20151002
Vetlanda kommun, Österlidens äldreboende, ref # 20151015
Älmhults kommun, Ekebo äldreomsorg, ref # 20151017
Nybro kommun, ref # 20151021
Växjö kommun, dagrehab Evelid, ref # 20151040
Alvesta kommun; Högåsen, Bryggaren, Björkliden, ref # 20151040
Gislaveds kommun, Ekbackens och Lugnets vårdbostäder, ref # 20155010

Prima Liv, mötesplats för äldre

Norrahammars vårdcentral, Region Jönköping, 80 000 kronor, ref # 20155010

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

Sankt Lukas Borås/Jönköping, 300 000 kronor, ref # 20151020

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

S:t Lukas i Norra Kalmar län, 420 000 kronor, ref # 20151029

Samtalsterapi för psykisk hälsa och bättre livskvalitet hos äldre

Sankt Lukas i Kronobergs län, 480 000 kronor, ref # 20151030

Sinnesro, utrustning på Toftagårdens äldreboende

Växjö kommun, 46 000 kronor, ref # 20155005

Studiecirkel och resa till Stockholm

Strokeföreningen Höglandet Eksjö, 20 000 kronor, ref # 20151009

Surfplattor till äldre i Småland (pilotprojekt)

Växjö kommun, ref # 20152004

Torsdagsträffar – en mötesplats för äldre

Alstermo Missionsförsamling, 40 000 kronor, ref # 20155016

Trivsamma måltider – grunden till bättre hälsa och livskvalitet

Tranås kommun, äldreomsorgen, 538 000 kronor, ref # 20151033

Utegym för träning och aktivitet

Hylte kommun, 110 000 kronor, ref # 20155009

Vårutflykt för äldre personer på gruppboende

Tranås kommun, 10 000 kronor, ref # 20151006

Äldres livsberättelser och utställningen ”Ett län i beredskap”

Kalmar läns museum, 120 000 kronor, ref # 20155017

Äldres rätt till kultur, kulturevenemang på äldreboende

Studieförbundet ABF Kronoberg, 738 000 kronor, ref # 20151007

Äldretelefonen, stöd till äldre och anhöriga

Föreningen Mind, 100 000 kronor, ref # 20155004

Även-turen en upplevelseresa med aktivitetsteam och anhörigstöd

Nybro Kommun, omsorgsförvaltningen, 64 000 kronor, ref # 20155025