Sök projektanslag för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården

Stiftelsen efterfrågar projekt mellan företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademi. Särskilt fokus riktas på genomförandet så att resultat kommer de många människorna till del. Resultat ska vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Sista ansökningsdag är den 24 oktober 2018 kl. 15.00

Stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningssystem (FundPro). Se villkor och ansök här

Stiftelsen välkomnar ansökningar från hela landets universitet/högskolor, forskningsinstitut, landsting/regioner och inom alla ämnesdiscipliner. Beviljade projekt 2018

Publicerat 31 augusti 2018