Smarta elnät för de många människorna - tvärvetenskapligt forskningsprogram

Familjen Kamprads stiftelse satsar 25 miljoner kronor under fem år på nyskapande kunskapsutveckling om smarta elnät för de många människorna.

Diskussionen om framtidens energisystem inger såväl förhoppningar som farhågor. Att utveckla smarta elnät kan vara ett sätt att ställa om ett energisystem i grunden. Omställningsprocesser av våra energisystem innefattar flera spänningsfält som ska studeras. Det kan handla om att identifiera bakomliggande intressen, incitament och framväxande affärsmodeller. Tekniker, tjänster och beteendeförändringar på individ-, organisations- och samhällsnivå ska också analyseras.

”Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna” är ett tvärvetenskapligt forsknings-program i samverkan mellan forskare vid Lunds universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. Forskargruppen ska utveckla kunskap med målet att öka medvetenhet om, och därmed bana väg för, smarta elnät hos olika samhällsaktörer samt öka samhällsnyttan genom att inkludera flera perspektiv i den fortsatta växande förståelsen av smarta elnät.

Vill du veta mer kontakta:

Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse
0708-37 75 49

Sverker Molander, professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola
0703-08 85 22

Publicerat den 6 december 2018