Forskning & utbildning

Betydelse av gröna ytor i hållbar stadsutveckling

Agnieszka Zalejska-Jonsson, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), 2 600 000 kronor, ref # 20180145

Projektet genomförs av KTH i samverkan med Handelshögskolan Stockholm, University Technology Sydney, Skanska, Ikano, Stockholms Stad och Svenska Bostäder

Bättre livskvalitet för äldre med inriktning mot läkemedel, skeletthälsa och D-vitamin

Martin Carlsson, Landstinget i Kalmar län, 3 000 000 kronor, ref # 20180032

Projektet genomförs av Landstinget i Kalmar län i samverkan med Linnéuniversitetet, Linköpings universitet och Lunds universitet

Läs mer

Delaktighet i livet utanför hemmet: personer med demens möter offentliga miljöer

Louise Nygård, Karolinska Institutet, 3 000 000 kronor, ref # 20180057

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Svenskt Demenscentrum och Myndigheten för Delaktighet

Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet

Alexandra Weilenmann, Göteborgs universitet, 4 200 000 kronor, ref # 20180271

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samverkan SeniorNet och RISE Interactive

Läs mer

Effekter av ett stödinriktat program i en mobilapp för ökad livskvalité hos äldre närstående till personer med demens och hjärtsvikt

Zarina Kabir, Karolinska Institutet, 3 500 000 kronor, ref # 20180087

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med KTH och Bräcke Diakoni (vårdcentraler och äldreomsorg i Stockholms och Östergötland)

Etiskt god vård för äldre för att motverka orättvis behandling

Anders Bremer, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref # 20180157

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med medicinkliniken vid lasarettet i Ljungby och ambulansverksamheten vid Region Kronoberg

Ett äldreboende att längta till

Lena Rosenberg, Karolinska Institutet, 4 200 000 kronor, ref # 20180317

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med bland annat KTH, Lnu, Stockholms stad, Verklighetslabbet vid Stureby vård och omsorgsboende, Alzheimerfonden och Svenskt Demenscentrum

Fingerfoods – en väg till ökad matglädje, självständighet och välmående bland äldre

Karin Wendin, Högskolan i Kristianstad, 4 000 000 kronor, ref # 20180029

Projektet genomförs av Högskolan i Kristianstad i samverkan med Lnu, forskningsinstitutet RISE, Findus Special Foods, NÄVER, ”Nätverket för Ätande & Näring – Nordöstra Skåne” och Parkinsonförbundet Parkinson Skåne

Förbättrad diagnostik för psykisk ohälsa hos äldre: implementering av beslutsstöd baserat på beskrivande ord och artificiell intelligens

Sverker Sikström, Lunds universitet, 4 300 000 kronor, ref # 20180281

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med bland annat Riksförbundet för depression och Sveriges Pensionärsförbund

Förbättrad hjärnhälsa hos äldre – studier av fysisk aktivitet och kognitiv träning

Abdul Mohammed, Linnéuniversitetet, 4 200 000 kronor, ref # 20180159

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med Umeå universitetet och Karolinska Institutet

Förstudie av utmaningar för äldres livskvalitet ur ett nomadiskt välfärdsperspektiv

Stefan Holmlid, Linköpings universitet, 440 000 kronor, ref # 20180269

Hur påverkar arbete, pensionering och livsförändringar livskvaliteten hos äldre i Sverige

Loretta Platts, Stockholms universitet, 2 900 000 kronor, ref # 20180313

Projektet genomförs av Stockholms universitet i samverkan med Göteborgs universitet, Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) och Pensionärernas riksorganisation

Hållbar lönsamhet och hållbarhet: analys av framgångsrika kombinationer av miljö- och konkurrensstrategier utifrån lednings- och ägarperspektivet

Jim Andersén , Högskolan i Skövde, 2 400 000 kronor, ref # 20180048

Projektet genomförs av Högskolan i Skövde i samverkan med Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg

Hållbart ledarskapande genom delaktighet – värdegrundsarbete för äldres livskvalitet

Lise-Lotte Jonasson, Högskolan i Borås, 2 500 000 kronor, ref # 20180166

Projektet genomförs av Högskolan i Borås i samverkan med Bollebygd och Ulricehamns kommun

Hållbart underhåll av grusväg

Mirka Kans, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref # 20180275

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med bland annat Tingsryds kommun, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt branschorganisationerna Riksförbundet enskilda vägar och Maskinentreprenörerna

Hälsoeffekter av vistelse i naturen och fysisk aktivitet

Jonas Ahnesjö, Linnéuniversitetet, 2 100 000 kronor, ref # 20180238

Innebörder av digital kulturtillgång bland vård- och omsorgstagare

Helle Wijk, Göteborgs universitet, 1 600 000 kronor, ref # 20180327

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samarbete med Kulturarenan, Göteborgs symfoniker och Musik i Syd

Integrerad vård vid multisjuklighet hos äldre: en mottagning för patienter med samtidig hjärtsjukdom, njursvikt och diabetes

Jonas Spaak, Karolinska Institutet, 5 000 000 kronor, ref # 20180115

Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med bland annat Danderyds sjukhus, primärvård vid Stockholms läns sjukvårdsområde, patientorganisationer (Hjärt-lungsjukas förening, Njurförbundet) samt pensionärsföreningar

Integrering och demonstration av affärsmodell/teknisk plattform för transporteffektiv sammanlänkning av lokalproducenter och kunder

Johan Håkansson , Högskolan i Dalarna, 3 300 000 kronor, ref # 20180076

Projektet genomförs av Högskolan i Dalarna i samverkan med Dalakassen AB, Handelns utredningsinstitut och Nationellt resurscentrum för mathantverk

Intim omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personalens erfarenheter

Hildur Kalman, Umeå universitet, 4 100 000 kronor, ref # 20180140

Kostnadseffektiva behandlingar vid kärlsjukdom i benen

Mikael Svensson, Göteborgs universitet, 1 800 000 kronor, ref # 20180122

Projektet genomförs av Göteborgs universitet i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Language as a tool for understanding consumer attitudes and improving the social impact of sustainable products

Vasiliki Simaki , Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref # 20180178

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Lnu, University of London, University of Hertfordshire, University of Patras, European Research Network on Social and Economic Policy och Centrum för handelsforskning

Miljövänlig och biobaserade förpackningsmaterial som kan ersätta plast

Gunilla Pettersson, Mittuniversitetet, 3 700 000 kronor, ref # 20180234

Projektet genomförs av Mittuniversitetet i samverkan med Stora Enso, SCA, Valmet, BIM Kemi AB, Sundsvalls kommun, Mittsverige Vatten & Avfall, RISE, MoRe Research och Sandvik

Patient- och samhällsnytta av internetbaserad kognitiv beteendeterapi för patienter med icke-kardiell bröstsmärta

Ghassan Mourad, Linköpings universitet, 2 700 000 kronor, ref # 20180168

Patient-centred pharmaceutical packaging design for enhanced life quality of older people

Annika Olsson , Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref # 20180091

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Health Care Compliance Packaging Council (HCPC), Leo Pharma, Astra Zeneca, NovoNordisk, Apoteket AB och Svenska Reumatikerförbundet

Policy för aktivt och hälsosamt åldrande: Implementering, effekter och kostnadseffektivitet i samband med broddutdelning

Carl Bonander, Karlstads universitet, 3 000 000 kronor, ref # 20180067

Prefabricerad infrakulvert en hållbar lösning för stadens ledningsbundna infrastruktur?

Stefan Anderberg, Linköpings universitet, 2 900 000 kronor, ref # 20180218

Projektet genomförs av Linköpings universitet i samverkan med bland annat Tekniska verken och Linköpings kommun

Läs mer

Riskfaktorer för fraktur på grund av benskörhet – implementering av en innovativ, kostnadseffektiv metod inom allmäntandvård

Christina Lindh, Malmö universitet, 2 100 000 kronor, ref # 20180164

Stöd till personer som vårdar partner med demens (Promoting quality of life in carer and care-receiver: meeting the needs of spouse carers of older persons with dementia)

Lena Marmstål Hammar, Högskolan i Dalarna, 3 400 000 kronor, ref # 20180191

Projektet genomförs av Högskolan i Dalarna i samverkan med Mälardalens högskola, nationellt kompetenscentrum anhörig, landstinget/kommuner som driver vård- och omsorgsverksamhet i Dalarna, Västerås stad, Eskilstuna kommun

Läs mer

Utveckling av svenskt kretsloppsbaserat fiskfoder

Markus Langeland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), 4 900 000 kronor, ref # 20180318

Projektet genomförs av SLU i samverkan med Göteborgs universitet, matforskningsinstitutet Nofima och Smögenlax AB

Utveckling av värmekameramätning för styrning av virkestorkning

Peter Lerman, Linnéuniversitetet, 980 000 kronor, ref # 20180286

Projektet genomförs av Linnéuniversitetet i samverkan med forskningsinstitutet RISE

Utveckling och konsumtion i symbios för hållbara produktkedjor

Thomas Zobel, Luleå tekniska universitet, 3 500 000 kronor, ref # 20180120

Vems röst? Biståndshandläggning och demens

Titti Mattsson, Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref # 20180020

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med bland annat Lnu, kommuner i Småland och brukarorganisationernas paraplyorganisation i Kronoberg

Äldre i e-samhället: Projekt för digitalt deltagande

Tobias Olsson, Lunds universitet, 4 200 000 kronor, ref # 20180210

Projektet genomförs av Lunds universitet i samverkan med Linnéuniversitetet och föreningen SeniorNet

Äldres livskvalitet: ekonomiska konflikter, relationskvalitet och jämställdhet

Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet , 3 300 000 kronor, ref # 20180307

Ögonbottenundersökning vid diabetes

Karl-Johan Hellgren, Landstinget i Värmland, 2 800 000 kronor, ref # 20180060

Projektet genomförs av Landstinget i Värmland i samverkan Örebro universitet och ögonsjukvården i Värmland

Översättning och kulturell anpassning av instrument inom den palliativa vården

Lisa Martinsson, Norrlands universitetssjukhus, 275 000 kronor, ref # 20180149 |