Forskning och utbildning

Anhörigstöd via 1177 vårdguiden till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt (internetbaserat), 2022-2024

Anna Strömberg, Linköpings universitet, 7 000 000 kronor, ref. nr. 20210130

I samverkan med Linneuniversitetet, Högskolan i Jönköping, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt 1177 vårdguiden

Läs mer om forskaren

Att våga vara skör, sjuk och äldre – vårdens kompetens och empatiska bemötande ger ökad livskvalitet, 2022-2024

Maria Schelin, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210221

I samverkan med Region Skåne, Skånes Universitetssjukvård, Helsingborgs kommun, Svenska Palliativregistret, Region Kronoberg samt Stockholms Sjukhem

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Automatisk detektering, effektiv larmkedja och digitaliserad informationsdelning för en bättre fallskadeprocess, Autumn Leaves

Bengt Arne Sjöqvist, Chalmers tekniska högskola, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210195

I samverkan med Högskolan Borås, PICTA, Ambulansen Sahlgrenska sjukhuset, Sjukvårdens larmcentral i Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad

Läs mer om forskaren

Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL), 2021-2024

Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210138

I samverkan med Karolinska institutet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Choir Singing and Healthy Aging: Efficacy and Underlying Neural Mechanisms, 2021-2024

Harmat László, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210125

I samverkan med Stockholms universitet och Karolinska institutet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

COVID-19 effects on life-quality of Sweden’s elderly and the importance of the place of residence, 2022-2023

Charlotta Mellander, Högskolan i Jönköping, 3 100 000 kronor, ref. nr. 20210062

I samverkan med SPF Seniorerna samt Sveriges kommuner och regioner

Läs mer om forskaren

Demografi och demokrati - hälsosamt åldrande i en digital värld

Helena Sandberg, Lunds universitet, 10 500 000 kronor, ref. nr. 20212004

Det nya åldrandet - vad händer när 50-talisterna blir 70? 2022-2024

Ingmar Skoog, Göteborgs universitet, 10 000 000 kronor, ref. nr. 20210152

I samverkan med Västra Götalandsregionen, Karolinska institutet, Lunds universitet samt Databasnätverket NEAR

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Development of a home-based self-care support programme for elderly patients with heart failure, 2021-2024

Naoko Perkiö Kato, Linköpings universitet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20210053

I samverkan med CESAR-nätverket, Högskolan i Jönköping och Karolinska institutet

Läs mer om forskaren

Digitalization of Pension Claiming in Sweden, 2022-2024

Johannes Hagen, Högskolan i Jönköping, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210086

I samverkan med MinPension

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Drugs for Better or Worse? Equity, Effectiveness, and Cost-Effectiveness of an Intervention in Inappropriate Prescribing in the Elderly, 2021-2023

Ulf-Göran Gerdtham, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210167

I samverkan med Region Skåne, Alzheimer Sverige samt Global Brain Health Institute

Läs mer om forskaren

eHealth to support motor-cognitive training in everyday life for Parkinson's disease, 2021-2024

Breiffni Leavy, Karolinska institutet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210201

I samverkan med Stockholms sjukhem och Exorlive

Läs mer om forskaren

En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt för ökad insikt och förståelse om åldersrelaterade hälsoproblem, 2021-2024

Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210227

I samverkan med Västra Götalandsregionen samt del i EU-projektet BaltSe@nioR 2.0

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Evidence-Based Promotion of Healthy Dietary and Physical Activity Habits in Aging Populations with Culturally Diverse Backgrounds, 2021-2024

Fawzi Kadi, Örebro universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210070

I samverkan med Region Örebro län

Läs mer om forskaren

Exergaming to increase physical activity and quality of life in elderly patients with chronic heart disease, 2022-2024

Trijntje Jaarsma, Linköpings universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20210074

I samverkan med Högskolan i Jönköping och Karolinska Institutet

Läs mer om forskaren

Förbättrad behandling och livskvalitet för äldre med hjärtsjukdom- med skörhet som ett mått på biologisk ålder, 2021-2024

Joakim Alfredsson, Region Östergötland, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210119

I samverkan med NU-sjukvården i Trollhättan, SWEDEHEART, Geriatriska kliniken i Linköping samt Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

Förbättrad livskvalitet hos patienter med svårläkta sår med hjälp av ett digitalt dialog- och kunskapsstöd, 2021-2024

Rut Öien, Landstinget Blekinge, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20210052

I samverkan med RiksSår 

Läs mer om projektet

Förbättrade samtal i äldreomsorgen: implementering av en forskningsbaserad metod för utredande samtal med äldre par, 2022-2024

Anna Olaison, Linköpings universitet, 2 600 000 kronor, ref. nr. 20210209

I samverkan med Centrum för demensforskning, Välfärdsgruppen vid Uppsala universitet, Socialvetenskapliga äldrenätverket samt European Social Work Association

Läs mer om forskaren

Förebyggande av blindhet hos äldre - nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård, 2021-2024

Helen Setterud, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210104

I samverkan med Linköpings universitet, Karolinska institutet och S:t Eriks Ögonsjukhus

Företagsklimatet i Markaryd - en kartläggning och analys om faktorer som skapar ett gott företagsklimat

Handelshögskolan i Stockholm, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20212009

Health promotion and disease prevention in the elderly, 2021-2024

Anna Nordström, Västerbottens läns landsting, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210253

Home-based oral hygiene support for improved quality of life, 2021-2024

Inger Wårdh, Karolinska Institutet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210055

I samverkan med Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Folktandvården i Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Uppsala

Hälso- och sjukvård för äldre: Den svenska apoteksmarknaden, 2021-2023

Matilda Orth, Institutet för Näringlivsforskning IFN, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20210199

I samverkan med Tand- och Läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, E-hälsomyndigheten, Göteborgs universitet.

Läs mer om forskaren

Intervening for Increased Quality of Life among Older People in Sweden - Comparing Different Forms of Physical Activity, 2021-2024

Johanna Gustavsson, Karlstads universitet, 3 400 000 kronor, ref. nr. 20210102

I samverkan med Friskis & Svettis, Friskvården Värmland samt Region Värmland

Läs mer om forskaren

Kan användning av Uricap, en urindroppssamlare leda till bättre vård för kvinnor med urininkontinens?, 2021-2024

Yvonne Freund-Levi, Region Örebro län, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210034

I samverkan med bland annat TillaCare Ltd. 

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Knowledge for Sustainability in Care in Cognitive Disorders - KnowDem, 2021-2024

Agneta Malmgren Fänge, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210190

I samverkan med bland annat kommuner i Skåne.

Kronobergsmodellen – samtal vid allvarlig sjukdom. Ett strukturerat arbetssätt för att stödja ett gott liv för patienter och familjer som lever med allvarlig sjukdom, 2021-2024

Anna Sandgren, Linnéuniversitetet, 8 000 000 kronor, ref. nr. 20210163

I samverkan med Region Kronoberg

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Levande berättelser: metod inom vård och omsorg för att skapa förutsättningar för personcentrerad vård, 2022-2024

Marie Sjölinder, RISE Research Institutes of Sweden, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210240

I samverkan med Betaniastiftelsen, Aging 2.0, Piteå kommun, Kalix Visningsrum samt Minnity

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Lisa – vardagens närvarande äldreteknologi, 2021-2023

Nils-Krister Persson, Högskolan i Borås, 5 400 000 kronor, ref. nr. 20210257

I samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Läkande ljus - för bättre sömn och välmående, 2021-2022

Madeleine Selvander, Lunds universitet, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210112

I samverkan med Lunds tekniska högskola, Skånes universitetssjukhus och Brainlit AB.

Optimizing and implementing physical exercise for older individuals, a HIT?, 2021-2024

Carl-Johan Boraxbekk, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210153

I samverkan med lokala träningsanläggningar, seniororganisationer samt seniorboenden

Läs mer om forskaren

Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom, 2021-2024

Johanna Simmons, Region Östergötland, 3 800 000 kronor, ref. nr. 20210151

I samverkan med Högskolan i Jönköping, Sophiahemmets Högskola, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet samt Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset i Eksjö

Läs mer om projektet

Rehabiliteringsstöd för personer med nedsatt hörsel-hörselstöd med individuell aktiv kommunikation (internetbaserat), 2021-2024

Marie Öberg, Region Östergötland, 1 600 000 kronor, ref. nr. 20210017

I samverkan med Region Skåne

Spatial strategies in times of corona in residental care. The staff perspective and older people’s everyday quality of life, 2021-2023

Catharina Nord, Blekinge tekniska högskola, 1 900 000 kronor, ref. nr. 20210033

Säkra och tillgängliga leveranser för äldre, 2021-2022

Klas Hjort, Lunds universitet, 2 100 000 kronor, ref. nr. 20210262

I samverkan med Helsingborgs stad samt E-Drop

Läs mer om projektet

Teach Back to enhance self-management of prescribed medication - a feasibility study, 2021-2023

Lena von Koch, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210133

I samverkan med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse Oslo, Högskolan Dalarna samt Region Stockholm

Läs mer om forskaren

The Achilles’ Heel of Men: Prostate cancer and men’s physical and mental health in old age, 2022-2024

Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet, 5 500 000 kronor, ref. nr. 20210010

I samverkan med Göteborgs universitet och Kirurgkliniken vid Växjö sjukhus

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Tillgängliga naturmiljöer för att främja aktivt och hälsosamt åldrande, 2022-2024

Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet, 4 600 000 kronor, ref. nr. 20210090

I samverkan med Östersunds kommun

Transdisciplinary research to optimize healthy ageing in and out of the home, 2021-2024

Steven Schmidt, Lunds universitet, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20210160

I samverkan med Lunds universitet och Högskolan i Jönköping

Läs mer om forskaren

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende - utvärdering av utfall och kartläggning av ny målgrupp, 2021-2023

Sara Modig, Lunds universitet, 650 000 kronor, ref. nr. 20210001

I samverkan med Skånes universitetssjukhus och Region Skåne

Läs mer om forskaren

Utbildningskonferens, tio år

1 500 000 kronor, ref. nr. 20212006

Utveckling och utvärdering av ny förebyggande kognitiv rehabilitering och psykologisk behandling av kognitiv svikt, 2021-2023

Urban Ekman, Karolinska institutet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210020

Vilka hälsofrämjande kvaliteter i fysisk utemiljö bör prioriteras för äldre personer på särskilt boende - från kartläggningar till arbetsmetod för design och planering, 2021-2024

Helle Wijk, Göteborgs universitet, 2 900 000 kronor, ref. nr. 20210117

I samverkan med Chalmers Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Värmeböljor och individuella riskbedömningar för att främja hälsa och välbefinnande, 2022-2024

Christofer Åström, Umeå universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20210220

Welfare@home – Challenges with welfare technology for older social service recipients and their home care service staff, 2021-2023

Sofi Fristedt, Lunds universitet, 3 700 000 kronor, ref. nr. 20210242

I samverkan med Högskolan i Jönköping, PRO och SPF Seniorerna, Lunds kommun samt Nässjö kommun

Läs mer om projektet

Ökad trygghet för personer med demens vid försvinnande – för effektivare efterforskningsinsatser före-under-efter ett försvinnande, 2021-2024

Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20210137

I samverkan med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Polisen, Svenskt Demenscentrum samt kommunal äldreomsorg

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Det goda åldrandet

Promenadhjälp i samverkan med Röda Korset, Växjökretsen, ref. nr. 20212005

Det goda åldrandet

Föreläsningsserie om fysisk aktivitet i samverkan med Linnéuniversitetet, ref. nr. 20212008

Diakonal verksamhet riktad mot behövande äldre

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2022 (beviljat 2019), Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20192014

Silviahemscertifiering av särskilt boende i Alvesta kommun, Gislaveds kommun och Nybro kommun

Stiftelsen Silviahemmet, ref. nr. 20212007

Sven Ljungberg berättar i bilder

Sven och Ann-Margret Ljungbergs Stiftelse, 190 000 kronor, ref. nr. 20212003

Trivselbussar i Kronobergs län

Stiftelsens pågående projektinitiativ 2020-2024 (beviljat 2019), Länstrafiken Kronoberg, 15 000 000 kronor, ref. nr. 20192013

Utbildningskonferens, tio år

1 500 000 kronor, ref. nr. 20212006