Beviljade anslag

Beviljade anslag

Forskning och utbildning

Barnmorska hela vägen, en ny vårdform

Ingegerd Hildingsson, Uppsala universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190008

Projektet genomförs i samverkan med Kvinnosjukvården i Region Västernorrland, Uppsala universitet och Mittuniversitetet

Läs mer om forskaren

Beslutsfattande i akuta förlossnings­situationer

Stefan Hansson, Lunds universitet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20190142

Projektet genomförs i samverkan med förlossningsenheter i Region Skåne, Östergötland, Stockholms Läns Landsting, Lunds tekniska högskola, Karolinska institutet, Chalmers och Uppsala universitet

Bättre vård till alla - ett landstings­övergripande program för integrerad vård till äldre och deras anhöriga

Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet, 6 800 000 kronor, ref. nr. 20190249

Projektet genomförs i samverkan med Landstinget i Kalmar län, tolv kommuner, Karolinska Institutet, Oskarshamns sjukhus, Hälsocentraler, SKL, regionala cancer­centrum, patientföreningar och Anhörigas riksförbund

Läs mer om forskaren

Centrum för ledarskap i Småland, 2020-2022

Kerstin Årmann och Magnus Forslund, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192004

Ett projekt vid Linnéuniversitetet i samverkan med Jönköping University (Tekniska högskolan och Jönköping International Business School), Region Kronoberg, Region Jönköpings län och Regionförbundet i Kalmar län.

Läs mer om projektet

Continuity of care across care levels along the patient trajectory in COPD (KOL)

Lowie Vanfleteren, Göteborgs universitet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190024

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandregionen, Karolinska Institutet och Föreningen Hjärt Lung Göteborg

Developing an open source platform for 3D surgical data videos of elderly

Phan-Kiet Tran, Region Skåne, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190194

Projektet genomförs i samverkan med Lunds universitet och hjärtkirurgiska centra vid flera universitetssjukhus

Digital healthcare platforms to the needs of elderly patients

Johan Frishammar, Luleå tekniska universitet, ref. nr. 20190067

Projektet genomförs i samverkan med Pensionärernas riksorganisation PRO, Kry.se, Mindoktor.se, SKL, Region Norrbotten och eHälsomyndigheten

Digitaliserad vård­process för diabetes­retinopati (kärlen i ögats näthinna är skadade på grund av diabetes)

Marita Andersson Grönlund, Västra Götalandsregionen, 2 500 000 kronor, ref. nr. 20190108

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset, ögon­kliniker, medicin­mottagningar och vårdcentraler

Digitalisering av organisatoriska mellanrum i cancer­vården

Fredrik Nilsson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190139

Projektet genomförs i samverkan med Nätverket mot cancer, Kraftens hus, Ung cancer, Cancerkompisar, läkare från Region Skåne och Region Kronoberg, Uppsala universitet, Malmö universitet och Regionala Cancercentrum.

Effektiviserad vårdprocess och förbättrad prognos för höft­frakturpatienter

Karin Moding, Karolinska Institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190135

Projektet genomförs i samverkan med Ortopediska kliniken Huddinge Karolinska sjukhuset och  Stockholms läns landsting

Läs mer om forskaren

En stark kedja med läkemedelsinformation över vårdgränserna och med patienten vid rodret

Ulrika Gillespie, Landstinget i Uppsala län, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190109

Projektet genomförs i samverkan med anhörigförening och PRO i Uppsala

Förbättrat vårdflöde mellan primärvård och specialistvård för demens­sjukdomar: fokus på nya metoder för enkel och korrekt diagnostik

Oskar Hansson, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190282

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Alzheimer Sverige, patient- och anhörig­organisation och Förening för Kognitiv medicin

Hjärnteknik i stroke­rehabilitering för ökad motorisk återhämtning

Elaine Åstrand, Mälardalens högskola, 4 900 000 kronor, ref. nr. 20190119

Projektet genomförs i samverkan med strokeföreningar i Sverige

Läs mer om forskaren

Implementation and evaluation of Primary Care Behavioral Health

Viktor Kaldo, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190277

Projektet genomförs i samverkan med Karolinska Institutet, Region Kronoberg, Capio Närsjukvård, Landstingen Öster­götland och Sörmland Beteendefokus AB

Läs mer om forskaren

Improving quality and safety in rural acute care – redefining teamwork and patient centeredness in distributed teams

Johan Creutzfeldt, Karolinska Institutet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20190292

Projektet genomförs i samverkan med Sofiahemmet, Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och hälsocentraler i Norrlands inland

Integrerad vård för ungdomar med missbruksproblem

Mats Anderberg, Linnéuniversitetet, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20190173

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Stockholms universitet

Läs mer om forskaren

IT-verktyg baserat på systemdynamisk modellering för bättre verksamhetsplanering och organisation av strålbehandling

Caroline Olsson, Göteborgs universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190083

Projektet genomförs i samverkan med Regionalt Cancercentrum väst i Göteborg, strålbehandlings­avdelningarna inom Västra sjukvårdsregionen (Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus

Läs mer om forskaren

Leva bättre och längre med kronisk sjukdom: effekter av personcentrerad primär­vård med stöd av mobil teknik

Ann Langius-Eklöf, Karolinska Institutet, 3 900 000 kronor, ref. nr. 20190022

Maskrosföretag – en studie av entreprenörskap 2019 – 2020

Carin Holmquist och Leif Lindmark, Handelshögskolan i Stockholm, 1 000 000 kronor, ref. nr. 20192002

Mobil närvård i hemmet i Skaraborg

Catharina Gillsjö, Högskolan i Skövde, 2 800 000 kronor, ref. nr. 20190175

Projektet genomförs i samverkan med mobil närvård Skaraborg och Högskolan i Jönköping

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Mobile stroke units in Sweden? An enabler for equal and effective stroke treatment

Johan Holmgren, Malmö universitet, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190228

Projektet genomförs i samverkan med Malmö universitet, Skånes ­sjukhus, Region Skåne och Malmö universitet

Läs mer om forskaren

Mot ett aktivare liv, enklare tillgång till rehabilitering genom ett integrerat webbprogram

Maria Larsson-Lund, Luleå tekniska universitet, 4 500 000 kronor, ref. nr. 20190070

Projektet genomförs i samverkan med Lunds Universitet, Rehabiliterings-medicinsk klinik vid Sunderby sjukhus och Region Norrbotten

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Palliativ vård utan gränser - en gemensam vision för en bättre, tryggare och ett mer medkännande slut på livet

Carl Johan Fürst, Lunds universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190264

Projektet genomförs i samverkan med Simrishamn kommun, primärvård, specialiserad palliativ vård, Simrishamns sjukhus och stiftelsen Hospice Österlen

Patientdelaktighet vid komplex ohälsa och långvarig nedsättning av arbetsförmågan

Dominique Hange, Göteborgs universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190087

Projektet genomförs i samverkan med Samordningsförbundet, Försäkrings-kassan, Arbetsförmedlingen och Chalmers Centre for Healthcare Improvement

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Person-centred care transitions for people with complex health conditions: a co-design project

Charlotte Ytterberg, Karolinska institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190185

Projektet genomförs i samverkan med strokeenheter vid Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset, hemrehabiliteringsteam inom primärvården, strokesamordnare vid Akademiskt primärvårdscentrum, Strokeförbundet och Afasiförbundet

Läs mer om forskaren

Remote Exercise SWEDEHEART study

Maria Bäck, Västra Götalandsregionen, 2 000 000 kronor, ref. nr. 20190122

Projektet genomförs i samverkan med Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Uppsala universitet, KI, hjärtrehabcenter, Uppsala Clinical Research Center/ SWEDEHEART och patient­föreningen Riksförbundet HjärtLung

Läs mer om projektet

Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autism­spektrumtillstånd

Jenny Hartman, Lunds universitet, 4 200 000 kronor, ref. nr. 20190045

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer om forskaren

Stöd i koordinering av rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna personer med mång­sjuklighet

Veronica Svärd, Karolinska Institutet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190271

Projektet genomförs i samverkan med patientföreträdare, företrädare från hälso- och sjukvården (ortopedi, psykiatri och primärvård), referensgrupp från Försäkringskassa, Socialstyrelsen, SKL, och AF Svenska läkare­sällskapet

Svårläkta sår - samskapande lösning för en personlig egenvårds­planeringsprocess för att förebygga återfall

Cecilia Fagerström, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190132

Projektet genomförs i samverkan med landsting och kommuner i Blekinge län, Region Kronoberg och Region Jämtland/Härjedalen och Blekinge Tekniska Högskola

Läs mer om projektet

Läs mer om forskaren

Tillitskapande organisering: gränsöverskridande koordinering för barns bästa 2019-2022

Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet, 5 000 000 kronor, ref. nr. 20190094

Projektet genomförs i samverkan med Region Kronoberg, åtta primär­kommuner, Polisen och Jönköping academy for improvement of Health and Welfare

Läs om resultat från projektet

Träning av förmåga till samarbete och problemlösning hos unga med problem­beteenden

Mats Johnson, Göteborgs universitet, 3 500 000 kronor, ref. nr. 20190113

Projektet genomförs i samverkan med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Statens Institutions­styrelses regi i södra Sverige

Utveckling, implementering och behandling av restriktiv ätstörning

Ulf Wallin, Region Skåne, 2 200 000 kronor, ref. nr. 20190058

Projektet genomförs i samverkan med fyra landsting, ät­störningsteam i Skåne, Halland, Blekinge och Kalmar län

Vad gör vi, när mjölken smakar blåbär?

Mårten Hetta, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192007

Varierande behov av behandling av atopisk dermatit (hudsjukdom)

Laura Beate von Kobyletzki, Region Skåne, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190258

Projektet genomförs i samverkan med Astma och allergi­förbundet, Hud­mottagning Malmö, Skånes Universitets­sjukhus, Yrkes­dermatologi Skåne Örebro universitet och Lunds universitet

Vård­planering med personer med långvariga och komplexa behov - kontinuitet, brukar­medverkan och kvalitet

Ulla-Karin Schön, Stockholms universitet, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20190157

Projektet genomförs i samverkan med Umeå Universitet, Högskolan Dalarna, brukarorganisationen nationell samling för psykisk hälsa, Stockholms läns samordningsförbund, Stockholms läns landsting och Socialstyrelsen

Läs mer om forskaren

Hjälpverksamhet bland behövande äldre

Diakonal verksamhet riktad mot behövande äldre

Växjö stift, 4 000 000 kronor, ref. nr. 20192014

Trivselbussar i Kronobergs län

Region Kronoberg Länstrafiken, 3 000 000 kronor, ref. nr. 20192013