Trivselbussar för äldre

Familjen Kamprad stiftelse initierar ”Trivselbussar” – ett projekt som handlar om att ge äldre möjlighet till gruppresor med buss. Stiftelsen vill på detta sätt bidra till att öka äldres trivsel genom en meningsfull aktivitet för en målgrupp som sällan kan delta i utflykter. Tillsammans ska äldre få en givande upplevelse.

Länstrafiken Kronoberg har fått i uppdrag att samordna initiativet som startar som pilotprojekt i Älmhults kommun under 2018. Målsättningen är att utöka initiativet till fler kommuner under 2019. Bidraget ska täcka buss, personalkostnader, måltider och aktiviteter i anslutning till gruppresan.

Målgruppen är äldre personer inom ramen för äldreomsorgens verksamhet (hemvård eller särskilt boende i Älmhults kommun).

Premiärturen genomförs tisdagen den 12 juni då Dagverksamhet Blåmesen i Älmhults kommun reser med ”Trivselbussen” till Karlshamn.

För mer information kontakta:

Lena Fritzén, verkställande ledamot Familjen Kamprads stiftelse
0708-37 75 49

Patrik Tidåsen, trafikchef Länstrafiken Kronoberg
0470-58 30 40

Annika Hubay, enhetschef Socialförvaltningen Älmhults kommun
0476-55 508

Publicerat den 4 juni 2018