Bidrag till sociala äldreprojekt: Hjälpverksamhet bland behövande äldre 2018

Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse har beslutat om bidrag till projekt som främjar äldres livskvalitet. Projektbidragen delas ut till ideella föreningar och kommuner. Totalt fördelas 3,4 miljoner kronor till 36 projekt i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
Läs mer om vilka projekt som får bidrag